Index of /test/weather/nwp/icon-eu-eps/grib/00/snow_con/


../
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35         507
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35        80883
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35        90962
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35        98267
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       104423
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       109948
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       113494
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       117554
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       121262
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       125706
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       130144
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       134674
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       138274
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       141567
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       144431
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       148006
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       150220
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       153877
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       156505
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       159488
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       163016
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       166692
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       170540
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       173782
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       177323
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       181032
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       182837
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       186065
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       188568
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       191833
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       194628
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       197574
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       200312
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       203277
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       206486
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       209699
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       213269
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       216517
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       219691
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       223052
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       225450
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       228509
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       231178
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       234620
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       237795
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       240848
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       244175
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       246388
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       249891
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       253230
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       256531
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       259659
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       260980
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       263488
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       265392
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       267340
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       267923
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       268715
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       269457
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       269756
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       270640
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       270617
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       271196
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       270971
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       271799
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       272574
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       273273
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       274002
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       274778
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       275485
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       276292
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       277039
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       277883
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       278630
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       279580
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       280637
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       283657
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       285401
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       286230
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       288335
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       290334
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       293493
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       297555
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       301162
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       305067
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       306824
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       307820
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       310262
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       313613
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       318977
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       325981