Index of /test/weather/nwp/icon-eu-eps/grib/00/tot_prec/


../
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35         506
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       2681462
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       2927951
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3149082
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3248705
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3408550
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3576968
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3754708
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3880933
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       3982051
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4110590
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4199495
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4303796
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4388297
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4456082
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4539551
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4598984
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4664885
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4751062
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4820301
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4899731
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       4961599
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5023354
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5103749
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5172045
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5241564
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5325158
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5393652
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5432681
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5455345
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5502720
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5499555
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5507018
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5555398
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5602127
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5652317
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5716276
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5764456
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5827239
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5891550
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5901904
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5942896
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       5979851
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6033529
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6050941
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6100289
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6130389
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6156087
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6161038
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6165872
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6187516
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6228947
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6267844
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6304438
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6339372
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6334587
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6365285
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6395144
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6422222
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6447959
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6473002
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6479029
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6504378
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6530235
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6556541
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6581647
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6609205
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6636950
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6666299
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6696647
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6727701
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6758124
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6789547
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6821808
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6853236
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6886368
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       6988330
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7091215
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7185998
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7281528
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7361273
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7431814
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7496867
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7503908
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7564989
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7602465
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7620136
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7657318
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7684469
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7709714
icon-eu-eps_europe_icosahedral_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:35       7751950