Index of /test/weather/nwp/icon-eu/grib/00/ww/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        75032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        93808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        93969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        93655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        92444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        92438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        93605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        94502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        96912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        97796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        97212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        97662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        97773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        96789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        96590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        95926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        94431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        94177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        92291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        86623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        85571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        85804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        86780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        86705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        86992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        86034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        85466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        85887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        92099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        91128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        89654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        87353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        88049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        94870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        93825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        90859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        95390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 29-Apr-2022 13:29        96853