Index of /test/wis2/gts/GOOY/


../
A_FXSG20GOOY211800_C_EDZW_20240421200303_90291582 21-Apr-2024 20:03        1005
A_FXSG20GOOY221800_C_EDZW_20240422200203_90845875 22-Apr-2024 20:02        1019
A_SISG20GOOY210300CCZ_C_EDZW_20240422102402_906..> 22-Apr-2024 10:24         104
A_SISG20GOOY211500RRA_C_EDZW_20240421153002_901..> 21-Apr-2024 15:30         688
A_SISG20GOOY211500RRA_C_EDZW_20240421153203_901..> 21-Apr-2024 15:32         90
A_SISG20GOOY211500_C_EDZW_20240421152703_90181202 21-Apr-2024 15:27         25
A_SISG20GOOY211500_C_EDZW_20240421152703_90181204 21-Apr-2024 15:27         775
A_SISG20GOOY212100RRA_C_EDZW_20240421213002_903..> 21-Apr-2024 21:30         803
A_SISG20GOOY212100_C_EDZW_20240421212702_90312822 21-Apr-2024 21:27         864
A_SISG20GOOY212100_C_EDZW_20240421212702_90312824 21-Apr-2024 21:27         25
A_SISG20GOOY220300RRA_C_EDZW_20240422033102_904..> 22-Apr-2024 03:31         92
A_SISG20GOOY220300RRA_C_EDZW_20240422034003_904..> 22-Apr-2024 03:40         563
A_SISG20GOOY220300RRB_C_EDZW_20240422034003_904..> 22-Apr-2024 03:40         92
A_SISG20GOOY220300RRC_C_EDZW_20240422061805_905..> 22-Apr-2024 06:18         92
A_SISG20GOOY220300_C_EDZW_20240422032702_90454710 22-Apr-2024 03:27         611
A_SISG20GOOY220300_C_EDZW_20240422034003_90461255 22-Apr-2024 03:40         25
A_SISG20GOOY220900RRA_C_EDZW_20240422093002_905..> 22-Apr-2024 09:30         870
A_SISG20GOOY220900_C_EDZW_20240422092702_90594448 22-Apr-2024 09:27         931
A_SISG20GOOY220900_C_EDZW_20240422092702_90594449 22-Apr-2024 09:27         25
A_SISG20GOOY221500RRA_C_EDZW_20240422153002_907..> 22-Apr-2024 15:30         611
A_SISG20GOOY221500RRC_C_EDZW_20240422154602_907..> 22-Apr-2024 15:46         92
A_SISG20GOOY221500_C_EDZW_20240422152702_90734548 22-Apr-2024 15:27         672
A_SISG20GOOY221500_C_EDZW_20240422152702_90734557 22-Apr-2024 15:27         25
A_SISG20GOOY222100CCA_C_EDZW_20240422215502_908..> 22-Apr-2024 21:55         104
A_SISG20GOOY222100RRA_C_EDZW_20240422213002_908..> 22-Apr-2024 21:30         792
A_SISG20GOOY222100RRA_C_EDZW_20240422215002_908..> 22-Apr-2024 21:50         90
A_SISG20GOOY222100_C_EDZW_20240422212702_90871818 22-Apr-2024 21:27         879
A_SISG20GOOY222100_C_EDZW_20240422212702_90871819 22-Apr-2024 21:27         25
A_SISG20GOOY230300RRA_C_EDZW_20240423033102_910..> 23-Apr-2024 03:31         666
A_SISG20GOOY230300RRA_C_EDZW_20240423040603_910..> 23-Apr-2024 04:06         106
A_SISG20GOOY230300RRB_C_EDZW_20240423060702_910..> 23-Apr-2024 06:07         104
A_SISG20GOOY230300_C_EDZW_20240423032703_91011066 23-Apr-2024 03:27         740
A_SISG20GOOY230300_C_EDZW_20240423032803_91011272 23-Apr-2024 03:28         25
A_SISG20GOOY230900RRA_C_EDZW_20240423093103_911..> 23-Apr-2024 09:31         844
A_SISG20GOOY230900_C_EDZW_20240423092702_91153899 23-Apr-2024 09:27         25
A_SISG20GOOY230900_C_EDZW_20240423092802_91154832 23-Apr-2024 09:28         931
A_SMSG01GOOY211200RRA_C_EDZW_20240421132402_901..> 21-Apr-2024 13:24         96
A_SMSG01GOOY211200RRA_C_EDZW_20240421133802_901..> 21-Apr-2024 13:38         671
A_SMSG01GOOY211200_C_EDZW_20240421122703_90116227 21-Apr-2024 12:27         732
A_SMSG01GOOY211200_C_EDZW_20240421122902_90116706 21-Apr-2024 12:29         25
A_SMSG01GOOY211200_C_EDZW_20240421123303_90118261 21-Apr-2024 12:33         682
A_SMSG01GOOY211800RRA_C_EDZW_20240421183102_902..> 21-Apr-2024 18:31         818
A_SMSG01GOOY211800RRA_C_EDZW_20240421183903_902..> 21-Apr-2024 18:39         98
A_SMSG01GOOY211800RRB_C_EDZW_20240421184202_902..> 21-Apr-2024 18:42         98
A_SMSG01GOOY211800_C_EDZW_20240421182802_90257812 21-Apr-2024 18:28         905
A_SMSG01GOOY211800_C_EDZW_20240421192708_90279487 21-Apr-2024 19:27         845
A_SMSG01GOOY220000RRA_C_EDZW_20240422013403_904..> 22-Apr-2024 01:34         968
A_SMSG01GOOY220000_C_EDZW_20240422002605_90386623 22-Apr-2024 00:26        1055
A_SMSG01GOOY220000_C_EDZW_20240422004302_90395914 22-Apr-2024 00:43         25
A_SMSG01GOOY220000_C_EDZW_20240422044503_90499694 22-Apr-2024 04:45         985
A_SMSG01GOOY220600RRA_C_EDZW_20240422063102_905..> 22-Apr-2024 06:31        1162
A_SMSG01GOOY220600RRA_C_EDZW_20240422065102_905..> 22-Apr-2024 06:51         130
A_SMSG01GOOY220600_C_EDZW_20240422062702_90534632 22-Apr-2024 06:27         25
A_SMSG01GOOY220600_C_EDZW_20240422062702_90534644 22-Apr-2024 06:27        1249
A_SMSG01GOOY220600_C_EDZW_20240422072904_90553838 22-Apr-2024 07:29        1179
A_SMSG01GOOY221200_C_EDZW_20240422122803_90667514 22-Apr-2024 12:28         25
A_SMSG01GOOY221800RRA_C_EDZW_20240422183002_908..> 22-Apr-2024 18:30         931
A_SMSG01GOOY221800_C_EDZW_20240422182702_90808258 22-Apr-2024 18:27         25
A_SMSG01GOOY221800_C_EDZW_20240422182702_90808280 22-Apr-2024 18:27        1044
A_SMSG01GOOY221800_C_EDZW_20240422191503_90831675 22-Apr-2024 19:15         954
A_SMSG01GOOY230000RRA_C_EDZW_20240423005502_909..> 23-Apr-2024 00:55         98
A_SMSG01GOOY230000RRA_C_EDZW_20240423013202_909..> 23-Apr-2024 01:32         912
A_SMSG01GOOY230000_C_EDZW_20240423004302_90936399 23-Apr-2024 00:43         999
A_SMSG01GOOY230000_C_EDZW_20240423013704_90953780 23-Apr-2024 01:37         929
A_SMSG01GOOY230600RRA_C_EDZW_20240423063103_910..> 23-Apr-2024 06:31        1165
A_SMSG01GOOY230600RRA_C_EDZW_20240423070002_911..> 23-Apr-2024 07:00         129
A_SMSG01GOOY230600_C_EDZW_20240423062704_91096209 23-Apr-2024 06:27        1278
A_SMSG01GOOY230600_C_EDZW_20240423062902_91096488 23-Apr-2024 06:29         25
A_SMSG01GOOY230600_C_EDZW_20240423071703_91110965 23-Apr-2024 07:17        1188