Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/asob_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:40         187
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:41         188
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:41         194
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:42        35462
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:43       250901
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:43       452977
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:43       610998
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:43       873730
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:44       1047377
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:44       1137765
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:44       1187279
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:44       1213795
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:44       1223777
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:45       1221733
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:45       1210567
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:45       1193522
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:47       1172730
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:47       1156886
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:48       1147095
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:48       1136422
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:48       1124582
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:48       1115733
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1104336
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1094651
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1111595
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1228388
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1220503
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1211804
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1203501
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:51       1198402
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1068839
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1080807
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1097155
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1082206
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1095053
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1104789
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1111891
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1113944
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:53       1112422
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1106450
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1099969
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1094757
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1092548
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1086568
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1082729
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1077311
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 02:57       1073489
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1092094
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1214926
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1210689
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1205014
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1201984
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1197871
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1194439
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1194679
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1068239
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1076806
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1084180
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:00       1092602
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1071285
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1074145
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1074750
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1073315
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1070096
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1066314
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1064902
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1061979
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1059789
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1057165
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1054287
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1050802
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1198192
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1194748
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1191472
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1189597
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1186179
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1184015
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:06       1182226
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:07       1179987
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:07       1059184
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:07       1047484
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:07       1045575
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:07       1040737
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:08       1052901
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:09       1177365
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:10       1169660
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:10       1165476
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:13       1040565
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:13       1049119
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:13       1045878
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:13       1041425
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:14       1168069
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091900..> 19-Sep-2018 03:14       1162605