Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/aswdir_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1084119
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1079153
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1074550
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1069984
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1065035
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:57       1060501
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1218177
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1213237
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1210052
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1207561
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1075800
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1052088
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1057025
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1062709
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1067515
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 02:59       1070805
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1073631
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1073896
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1071981
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1071100
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1069533
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:03       1065904
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1061951
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1059372
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1055128
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1053171
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1049504
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1047834
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1043718
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1041191
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1198205
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1196015
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1193511
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:05       1191516
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1032881
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1043062
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1045375
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1039745
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1031694
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1027042
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1174648
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:07       1170231
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:10       1016352
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:12       1023827
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:12       1025909
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:12       1021464
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:14       1016006
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180921..> 21-Sep-2018 03:14       1011075
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:41         190
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:42         190
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:42         192
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:43        16054
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:43       171031
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:43       362117
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:43       601146
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:43       751869
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:44       950772
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:44       1058527
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:44       1122668
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:45       1157898
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:45       1176879
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:46       1183316
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:47       1180340
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:47       1167503
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:48       1159407
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:49       1151874
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:49       1139749
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:50       1128042
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:50       1116414
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:50       1106168
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:51       1096579
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:51       1085615
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:51       1075877
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:51       1067261
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1213216
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1204789
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1196973
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1189455
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1056446
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1065141
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1078987
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:53       1062849
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:54       1077478
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:54       1090280
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180922..> 22-Sep-2018 02:54       1099292