Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/snowlmt/


../
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:40       1034167
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:42       1033360
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:42       922770
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:42       925208
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       925249
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       926239
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       930854
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       935050
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       917840
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       924395
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:43       929694
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:44       936115
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:44       941172
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:45       944538
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:46       944409
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:46       943512
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:47       940795
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:47       937849
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:47       935208
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       932076
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       930258
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       929518
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       929267
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       929295
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       928770
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       1063320
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       1061796
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:49       1061934
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:51       1062009
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:52       1064617
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:52       1069626
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:52       1074790
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:54       1078482
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:54       1080856
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:54       1083301
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:54       1083829
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:54       945428
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       945334
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       944305
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       941691
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       939517
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       936744
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       933527
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       1069375
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 02:56       1066146
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1065057
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1063280
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1061893
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1061842
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1060487
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1059496
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1058225
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1056770
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:00       1056303
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:04       1056131
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1057150
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1059432
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:04       1059763
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:04       1061273
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1063581
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1065105
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1065200
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1063482
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1061652
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1056907
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1052618
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:04       1046981
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1040340
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:05       1035756
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1031451
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1028249
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1025877
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1024347
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1025243
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1026091
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1028304
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1029136
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1028846
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1031941
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       1047362
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:07       930884
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:08       1066405
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:08       1052597
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:08       1039438
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:08       1028872
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:10       1020947
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:11       1017961
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:11       1034312
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:11       1046079
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:13       1044280
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:13       902641
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:15       892946
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809250..> 25-Sep-2018 03:15       881802