Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/t_g/


../
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:43       1068058
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:43       1069079
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:44       1070695
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:44       1071297
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:45       1070110
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:45       922524
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:45       916621
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:47       925651
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:47       932385
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_00..> 23-Sep-2018 02:47       935134
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:47       935557
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:48       933207
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:48       930742
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:48       923968
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:48       919694
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:50       913025
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:50       911353
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:50       1061164
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:50       1060192
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_01..> 23-Sep-2018 02:50       1062885
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1065511
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1068622
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1070960
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1073256
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1075455
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1078591
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:52       1080313
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:53       1081177
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:53       1080299
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_02..> 23-Sep-2018 02:53       929357
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:53       934037
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:53       920973
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:53       922973
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:54       925214
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:54       928019
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:54       926441
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:54       923307
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:55       918795
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:55       915528
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_03..> 23-Sep-2018 02:55       912254
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:57       911105
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:57       1066013
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1065845
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1068909
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1073167
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1075774
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1078443
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1081525
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 02:59       1083371
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_04..> 23-Sep-2018 03:01       1084463
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:01       1087106
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:01       1087320
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:01       1086245
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:01       939559
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:03       943667
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:03       922010
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:03       925273
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:03       928316
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:05       928733
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_05..> 23-Sep-2018 03:05       926654
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:05       925029
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:05       917783
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:05       912897
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:05       908534
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       912559
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       1067548
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       1068522
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       1069630
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       1071813
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_06..> 23-Sep-2018 03:06       1074654
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:06       1077895
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1081204
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1082346
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1085284
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1085935
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1087550
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1087759
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:08       1083239
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_07..> 23-Sep-2018 03:09       1081788
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_08..> 23-Sep-2018 03:09       924480
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_08..> 23-Sep-2018 03:09       929650
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_08..> 23-Sep-2018 03:09       917873
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_09..> 23-Sep-2018 03:09       1065528
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_09..> 23-Sep-2018 03:10       1075001
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_09..> 23-Sep-2018 03:10       1080178
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_09..> 23-Sep-2018 03:10       1081315
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_10..> 23-Sep-2018 03:10       932385
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_10..> 23-Sep-2018 03:12       923037
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_10..> 23-Sep-2018 03:12       933272
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_11..> 23-Sep-2018 03:12       919690
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_11..> 23-Sep-2018 03:12       1058927
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_11..> 23-Sep-2018 03:16       1067213
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092300_12..> 23-Sep-2018 03:16       1073897