Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/t_snow/


../
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:40       493265
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:41       493019
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:41       494231
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:42       493854
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:42       492920
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:42       489129
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:42       494946
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:42       500751
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:43       506892
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:43       510954
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:46       514355
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:46       513240
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:48       511357
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:48       506103
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:48       501238
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:48       494681
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:49       492198
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:49       489228
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:49       488096
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:49       488637
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:50       489550
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:50       490007
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:50       491169
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:50       491234
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:50       491995
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       491973
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       492458
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       492963
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       493683
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       494632
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       498493
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:51       499069
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:52       503664
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:52       509690
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:53       513623
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:53       513611
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:54       512338
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:54       507153
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:55       502050
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:55       496410
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:55       494466
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:55       491267
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       489746
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       490223
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       492129
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       493246
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       494811
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       495851
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:57       496829
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:58       497119
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:58       497711
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:58       498206
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:59       498210
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:59       495435
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:59       493005
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 02:59       494243
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       500105
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       505653
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       510242
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       510762
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       510749
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:00       505760
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:01       501533
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:01       498295
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:02       496788
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:02       492958
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:02       490782
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:03       490628
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:03       491647
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:03       492334
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:05       493256
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:05       493730
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:05       494357
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:05       494211
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:05       494999
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       494697
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       494399
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       493021
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       494296
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       506798
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:06       516365
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:08       502706
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:09       492984
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:09       495879
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:09       497916
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:12       499191
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:12       497058
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:12       507192
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:13       514119
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:13       498567
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:13       490480
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:16       493841
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092400..> 24-Sep-2018 03:16       496381