Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_000..> 23-Jul-2018 02:43       3017070
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_001..> 23-Jul-2018 02:44       3017538
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_002..> 23-Jul-2018 02:44       3017524
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_003..> 23-Jul-2018 02:44       3018891
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_004..> 23-Jul-2018 02:44       3020747
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_005..> 23-Jul-2018 02:45       3032335
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_006..> 23-Jul-2018 02:45       3051365
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_007..> 23-Jul-2018 02:45       2936244
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_008..> 23-Jul-2018 02:46       2965136
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_009..> 23-Jul-2018 02:46       2987112
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_010..> 23-Jul-2018 02:46       3001025
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_011..> 23-Jul-2018 02:46       2987701
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_012..> 23-Jul-2018 02:46       2991385
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_013..> 23-Jul-2018 02:46       2991399
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_014..> 23-Jul-2018 02:47       2987640
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_015..> 23-Jul-2018 02:47       2976883
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_016..> 23-Jul-2018 02:47       2960541
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_017..> 23-Jul-2018 02:48       3104021
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_018..> 23-Jul-2018 02:48       3078208
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_019..> 23-Jul-2018 02:50       3053035
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_020..> 23-Jul-2018 02:51       3037408
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_021..> 23-Jul-2018 02:51       3028809
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_022..> 23-Jul-2018 02:51       3024502
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_023..> 23-Jul-2018 02:51       3022191
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_024..> 23-Jul-2018 02:51       3019519
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_025..> 23-Jul-2018 02:52       3019254
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_026..> 23-Jul-2018 02:52       3020551
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_027..> 23-Jul-2018 02:52       3019164
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_028..> 23-Jul-2018 02:53       3021978
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_029..> 23-Jul-2018 02:53       3034704
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_030..> 23-Jul-2018 02:53       3053588
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_031..> 23-Jul-2018 02:53       2937106
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_032..> 23-Jul-2018 02:54       2967614
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_033..> 23-Jul-2018 02:54       2991045
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_034..> 23-Jul-2018 02:55       2979914
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_035..> 23-Jul-2018 02:56       2989497
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_036..> 23-Jul-2018 02:56       2993857
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_037..> 23-Jul-2018 02:57       2993141
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_038..> 23-Jul-2018 02:57       2990803
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_039..> 23-Jul-2018 02:57       2981862
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_040..> 23-Jul-2018 02:58       2967736
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_041..> 23-Jul-2018 02:58       3110598
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_042..> 23-Jul-2018 02:59       3083837
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_043..> 23-Jul-2018 02:59       3055936
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_044..> 23-Jul-2018 02:59       3039090
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_045..> 23-Jul-2018 02:59       3030408
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_046..> 23-Jul-2018 02:59       3028062
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_047..> 23-Jul-2018 02:59       3022309
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_048..> 23-Jul-2018 03:00       3023147
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_049..> 23-Jul-2018 03:00       3022447
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_050..> 23-Jul-2018 03:00       3021880
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_051..> 23-Jul-2018 03:00       3023812
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_052..> 23-Jul-2018 03:01       3027638
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_053..> 23-Jul-2018 03:02       3039046
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_054..> 23-Jul-2018 03:02       3061764
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_055..> 23-Jul-2018 03:02       2946627
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_056..> 23-Jul-2018 03:03       2976231
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_057..> 23-Jul-2018 03:03       2976360
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_058..> 23-Jul-2018 03:03       2990296
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_059..> 23-Jul-2018 03:04       2999336
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_060..> 23-Jul-2018 03:04       3003859
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_061..> 23-Jul-2018 03:04       3005053
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_062..> 23-Jul-2018 03:04       3003265
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_063..> 23-Jul-2018 03:04       2989719
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_064..> 23-Jul-2018 03:05       3141745
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_065..> 23-Jul-2018 03:05       3117477
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_066..> 23-Jul-2018 03:06       3092692
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_067..> 23-Jul-2018 03:06       3065338
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_068..> 23-Jul-2018 03:06       3049223
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_069..> 23-Jul-2018 03:06       3040815
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_070..> 23-Jul-2018 03:07       3034332
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_071..> 23-Jul-2018 03:07       3030672
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_072..> 23-Jul-2018 03:07       3028944
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_073..> 23-Jul-2018 03:08       3027772
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_074..> 23-Jul-2018 03:08       3026157
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_075..> 23-Jul-2018 03:08       3024918
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_076..> 23-Jul-2018 03:08       3030413
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_077..> 23-Jul-2018 03:09       3043755
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_078..> 23-Jul-2018 03:09       3064123
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_081..> 23-Jul-2018 03:09       3001488
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_084..> 23-Jul-2018 03:10       3009443
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_087..> 23-Jul-2018 03:10       2994024
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_090..> 23-Jul-2018 03:11       3095304
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_093..> 23-Jul-2018 03:11       3045276
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_096..> 23-Jul-2018 03:11       3036798
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_099..> 23-Jul-2018 03:11       3032121
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_102..> 23-Jul-2018 03:11       3068071
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_105..> 23-Jul-2018 03:12       3001745
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_108..> 23-Jul-2018 03:13       3010884
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_111..> 23-Jul-2018 03:13       2996038
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_114..> 23-Jul-2018 03:14       3092455
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_117..> 23-Jul-2018 03:16       3042595
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072300_120..> 23-Jul-2018 03:17       3031503