Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_000..> 25-Sep-2018 02:41       3009102
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_001..> 25-Sep-2018 02:42       3012450
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_002..> 25-Sep-2018 02:42       3015553
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_003..> 25-Sep-2018 02:42       3017789
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_004..> 25-Sep-2018 02:42       3018063
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_005..> 25-Sep-2018 02:43       3016481
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_006..> 25-Sep-2018 02:43       3018361
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_007..> 25-Sep-2018 02:43       3011561
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_008..> 25-Sep-2018 02:43       3010472
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_009..> 25-Sep-2018 02:43       3015431
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_010..> 25-Sep-2018 02:43       3021507
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_011..> 25-Sep-2018 02:44       3022563
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_012..> 25-Sep-2018 02:44       3021193
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_013..> 25-Sep-2018 02:45       3012261
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_014..> 25-Sep-2018 02:45       3002970
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_015..> 25-Sep-2018 02:46       2994954
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_016..> 25-Sep-2018 02:48       2996917
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_017..> 25-Sep-2018 02:48       2994865
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_018..> 25-Sep-2018 02:48       2994200
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_019..> 25-Sep-2018 02:49       2994832
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_020..> 25-Sep-2018 02:49       2997284
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_021..> 25-Sep-2018 02:49       2999388
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_022..> 25-Sep-2018 02:49       3005889
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_023..> 25-Sep-2018 02:49       3008712
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_024..> 25-Sep-2018 02:49       3010293
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_025..> 25-Sep-2018 02:49       3012660
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_026..> 25-Sep-2018 02:49       3015204
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_027..> 25-Sep-2018 02:49       3018284
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_028..> 25-Sep-2018 02:51       3018468
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_029..> 25-Sep-2018 02:53       3014512
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_030..> 25-Sep-2018 02:53       3008495
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_031..> 25-Sep-2018 02:53       2999889
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_032..> 25-Sep-2018 02:54       2999375
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_033..> 25-Sep-2018 02:54       3002823
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_034..> 25-Sep-2018 02:54       3010226
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_035..> 25-Sep-2018 02:54       3012346
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_036..> 25-Sep-2018 02:54       3012548
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_037..> 25-Sep-2018 02:54       3008466
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_038..> 25-Sep-2018 02:57       3003462
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_039..> 25-Sep-2018 02:57       3001254
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_040..> 25-Sep-2018 02:57       2998555
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_041..> 25-Sep-2018 02:57       2992888
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_042..> 25-Sep-2018 02:57       2987576
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_043..> 25-Sep-2018 02:57       2988316
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_044..> 25-Sep-2018 02:57       2989098
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_045..> 25-Sep-2018 03:01       2992035
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_046..> 25-Sep-2018 03:01       2993926
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_047..> 25-Sep-2018 03:01       2997123
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_048..> 25-Sep-2018 03:01       2997019
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_049..> 25-Sep-2018 03:01       2999721
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_050..> 25-Sep-2018 03:01       3002221
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_051..> 25-Sep-2018 03:01       3003640
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_052..> 25-Sep-2018 03:01       3004303
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_053..> 25-Sep-2018 03:01       3002498
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_054..> 25-Sep-2018 03:05       3002227
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_055..> 25-Sep-2018 03:05       2993326
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_056..> 25-Sep-2018 03:05       2990284
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_057..> 25-Sep-2018 03:05       2860836
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_058..> 25-Sep-2018 03:05       3010451
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_059..> 25-Sep-2018 03:05       3019629
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_060..> 25-Sep-2018 03:05       3024743
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_061..> 25-Sep-2018 03:05       3021263
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_062..> 25-Sep-2018 03:05       3016623
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_063..> 25-Sep-2018 03:05       3009181
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_064..> 25-Sep-2018 03:05       3001762
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_065..> 25-Sep-2018 03:05       2991482
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_066..> 25-Sep-2018 03:05       2986323
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_067..> 25-Sep-2018 03:05       2985911
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_068..> 25-Sep-2018 03:05       2988012
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_069..> 25-Sep-2018 03:07       2990902
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_070..> 25-Sep-2018 03:07       2996337
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_071..> 25-Sep-2018 03:07       2998670
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_072..> 25-Sep-2018 03:07       3001556
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_073..> 25-Sep-2018 03:07       3006023
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_074..> 25-Sep-2018 03:07       3009408
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_075..> 25-Sep-2018 03:07       3012358
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_076..> 25-Sep-2018 03:07       3014691
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_077..> 25-Sep-2018 03:07       3010130
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_078..> 25-Sep-2018 03:07       3009586
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_081..> 25-Sep-2018 03:07       2990672
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_084..> 25-Sep-2018 03:07       3002962
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_087..> 25-Sep-2018 03:08       2983596
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_090..> 25-Sep-2018 03:08       2980465
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_093..> 25-Sep-2018 03:08       2997238
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_096..> 25-Sep-2018 03:08       3009856
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_099..> 25-Sep-2018 03:10       3019049
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_102..> 25-Sep-2018 03:10       3015475
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_105..> 25-Sep-2018 03:11       3007613
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_108..> 25-Sep-2018 03:11       3015794
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_111..> 25-Sep-2018 03:13       2989352
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_114..> 25-Sep-2018 03:14       2985410
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_117..> 25-Sep-2018 03:15       2999591
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092500_120..> 25-Sep-2018 03:15       3012598