Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_000..> 23-Sep-2018 02:43       4786161
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_001..> 23-Sep-2018 02:44       4785893
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_002..> 23-Sep-2018 02:44       4786207
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_003..> 23-Sep-2018 02:44       4787125
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_004..> 23-Sep-2018 02:45       4787523
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_005..> 23-Sep-2018 02:45       4787941
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_006..> 23-Sep-2018 02:45       4788566
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_007..> 23-Sep-2018 02:45       4788024
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_008..> 23-Sep-2018 02:47       4787427
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_009..> 23-Sep-2018 02:47       4783625
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_010..> 23-Sep-2018 02:47       4779392
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_011..> 23-Sep-2018 02:48       4777322
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_012..> 23-Sep-2018 02:48       4773809
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_013..> 23-Sep-2018 02:48       4771410
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_014..> 23-Sep-2018 02:48       4771412
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_015..> 23-Sep-2018 02:48       4783978
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_016..> 23-Sep-2018 02:50       4785100
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_017..> 23-Sep-2018 02:50       4786719
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_018..> 23-Sep-2018 02:50       4775426
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_019..> 23-Sep-2018 02:50       4777975
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_020..> 23-Sep-2018 02:52       4779517
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_021..> 23-Sep-2018 02:52       4780813
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_022..> 23-Sep-2018 02:52       4781868
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_023..> 23-Sep-2018 02:52       4783431
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_024..> 23-Sep-2018 02:52       4783841
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_025..> 23-Sep-2018 02:52       4784176
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_026..> 23-Sep-2018 02:52       4786157
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_027..> 23-Sep-2018 02:53       4785551
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_028..> 23-Sep-2018 02:53       4787119
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_029..> 23-Sep-2018 02:53       4787852
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_030..> 23-Sep-2018 02:53       4788297
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_031..> 23-Sep-2018 02:53       4787623
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_032..> 23-Sep-2018 02:53       4785295
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_033..> 23-Sep-2018 02:53       4781678
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_034..> 23-Sep-2018 02:54       4777908
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_035..> 23-Sep-2018 02:54       4774925
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_036..> 23-Sep-2018 02:54       4771583
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_037..> 23-Sep-2018 02:55       4768334
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_038..> 23-Sep-2018 02:56       4766721
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_039..> 23-Sep-2018 02:56       4766339
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_040..> 23-Sep-2018 02:56       4766600
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_041..> 23-Sep-2018 02:57       4767532
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_042..> 23-Sep-2018 02:57       4768640
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_043..> 23-Sep-2018 02:59       4769064
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_044..> 23-Sep-2018 02:59       4770036
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_045..> 23-Sep-2018 02:59       4772160
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_046..> 23-Sep-2018 02:59       4772310
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_047..> 23-Sep-2018 02:59       4773800
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_048..> 23-Sep-2018 02:59       4775218
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_049..> 23-Sep-2018 03:01       4777040
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_050..> 23-Sep-2018 03:01       4778651
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_051..> 23-Sep-2018 03:01       4779351
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_052..> 23-Sep-2018 03:01       4780927
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_053..> 23-Sep-2018 03:01       4781056
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_054..> 23-Sep-2018 03:03       4780433
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_055..> 23-Sep-2018 03:03       4779069
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_056..> 23-Sep-2018 03:03       4776746
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_057..> 23-Sep-2018 03:03       4774335
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_058..> 23-Sep-2018 03:05       4771167
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_059..> 23-Sep-2018 03:05       4767327
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_060..> 23-Sep-2018 03:05       4766054
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_061..> 23-Sep-2018 03:05       4764112
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_062..> 23-Sep-2018 03:05       4764587
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_063..> 23-Sep-2018 03:05       4764572
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_064..> 23-Sep-2018 03:07       4766529
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_065..> 23-Sep-2018 03:07       4766861
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_066..> 23-Sep-2018 03:07       4769364
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_067..> 23-Sep-2018 03:07       4770626
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_068..> 23-Sep-2018 03:07       4771806
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_069..> 23-Sep-2018 03:07       4773931
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_070..> 23-Sep-2018 03:07       4774585
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_071..> 23-Sep-2018 03:07       4775476
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_072..> 23-Sep-2018 03:08       4777745
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_073..> 23-Sep-2018 03:08       4778707
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_074..> 23-Sep-2018 03:08       4780686
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_075..> 23-Sep-2018 03:08       4782185
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_076..> 23-Sep-2018 03:08       4784258
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_077..> 23-Sep-2018 03:08       4785158
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_078..> 23-Sep-2018 03:09       4785581
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_081..> 23-Sep-2018 03:09       4781936
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_084..> 23-Sep-2018 03:09       4776889
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_087..> 23-Sep-2018 03:09       4781035
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_090..> 23-Sep-2018 03:09       4788217
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_093..> 23-Sep-2018 03:09       4794364
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_096..> 23-Sep-2018 03:10       4799783
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_099..> 23-Sep-2018 03:10       4805651
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_102..> 23-Sep-2018 03:10       4822998
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_105..> 23-Sep-2018 03:11       4821862
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_108..> 23-Sep-2018 03:12       4802095
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_111..> 23-Sep-2018 03:12       4800898
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_114..> 23-Sep-2018 03:12       4802887
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_117..> 23-Sep-2018 03:15       4805656
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092300_120..> 23-Sep-2018 03:16       4806662