Index of /weather/icon/eu_nest/grib/00/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_000..> 17-Jul-2018 02:40       4805917
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_001..> 17-Jul-2018 02:40       4806533
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_002..> 17-Jul-2018 02:40       4808054
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_003..> 17-Jul-2018 02:41       4809449
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_004..> 17-Jul-2018 02:41       4809709
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_005..> 17-Jul-2018 02:41       4809216
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_006..> 17-Jul-2018 02:41       4808556
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_007..> 17-Jul-2018 02:41       4805064
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_008..> 17-Jul-2018 02:42       4799115
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_009..> 17-Jul-2018 02:42       4792214
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_010..> 17-Jul-2018 02:42       4784612
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_011..> 17-Jul-2018 02:42       4778854
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_012..> 17-Jul-2018 02:43       4772847
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_013..> 17-Jul-2018 02:46       4770109
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_014..> 17-Jul-2018 02:46       4768511
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_015..> 17-Jul-2018 02:46       4766429
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_016..> 17-Jul-2018 02:47       4765480
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_017..> 17-Jul-2018 02:47       4766805
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_018..> 17-Jul-2018 02:47       4768355
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_019..> 17-Jul-2018 02:47       4769733
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_020..> 17-Jul-2018 02:48       4771397
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_021..> 17-Jul-2018 02:48       4774721
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_022..> 17-Jul-2018 02:48       4777350
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_023..> 17-Jul-2018 02:49       4778936
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_024..> 17-Jul-2018 02:49       4781757
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_025..> 17-Jul-2018 02:49       4783197
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_026..> 17-Jul-2018 02:49       4784997
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_027..> 17-Jul-2018 02:49       4787147
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_028..> 17-Jul-2018 02:49       4788112
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_029..> 17-Jul-2018 02:50       4788341
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_030..> 17-Jul-2018 02:50       4786835
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_031..> 17-Jul-2018 02:50       4784849
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_032..> 17-Jul-2018 02:50       4779684
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_033..> 17-Jul-2018 02:51       4773078
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_034..> 17-Jul-2018 02:52       4767009
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_035..> 17-Jul-2018 02:52       4760814
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_036..> 17-Jul-2018 02:53       4756581
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_037..> 17-Jul-2018 02:53       4755216
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_038..> 17-Jul-2018 02:53       4753379
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_039..> 17-Jul-2018 02:53       4754410
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_040..> 17-Jul-2018 02:53       4754102
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_041..> 17-Jul-2018 02:54       4755958
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_042..> 17-Jul-2018 02:54       4755738
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_043..> 17-Jul-2018 02:54       4758122
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_044..> 17-Jul-2018 02:55       4760756
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_045..> 17-Jul-2018 02:55       4762808
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_046..> 17-Jul-2018 02:55       4887380
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_047..> 17-Jul-2018 02:55       4890750
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_048..> 17-Jul-2018 02:56       4892211
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_049..> 17-Jul-2018 02:56       4834800
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_050..> 17-Jul-2018 02:56       4896272
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_051..> 17-Jul-2018 02:56       4838117
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_052..> 17-Jul-2018 02:57       4777682
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_053..> 17-Jul-2018 02:57       4779407
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_054..> 17-Jul-2018 02:57       4837978
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_055..> 17-Jul-2018 02:57       4774641
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_056..> 17-Jul-2018 02:58       4769099
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_057..> 17-Jul-2018 02:58       4824401
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_058..> 17-Jul-2018 02:58       4757150
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_059..> 17-Jul-2018 02:58       4813111
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_060..> 17-Jul-2018 02:59       4868185
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_061..> 17-Jul-2018 02:59       4807299
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_062..> 17-Jul-2018 02:59       4805328
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_063..> 17-Jul-2018 02:59       4743873
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_064..> 17-Jul-2018 03:00       4744923
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_065..> 17-Jul-2018 03:00       4745059
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_066..> 17-Jul-2018 03:00       4745834
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_067..> 17-Jul-2018 03:00       4748440
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_068..> 17-Jul-2018 03:01       4751194
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_069..> 17-Jul-2018 03:01       4754357
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_070..> 17-Jul-2018 03:01       4756290
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_071..> 17-Jul-2018 03:01       4759456
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_072..> 17-Jul-2018 03:01       4760523
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_073..> 17-Jul-2018 03:02       4762776
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_074..> 17-Jul-2018 03:02       4763926
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_075..> 17-Jul-2018 03:02       4766630
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_076..> 17-Jul-2018 03:03       4767063
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_077..> 17-Jul-2018 03:04       4829123
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_078..> 17-Jul-2018 03:04       4767080
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_081..> 17-Jul-2018 03:04       4755763
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_084..> 17-Jul-2018 03:05       4744435
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_087..> 17-Jul-2018 03:07       4746283
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_090..> 17-Jul-2018 03:07       4751148
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_093..> 17-Jul-2018 03:10       4758477
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_096..> 17-Jul-2018 03:10       4764189
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_099..> 17-Jul-2018 03:10       4771028
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_102..> 17-Jul-2018 03:11       4774509
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_105..> 17-Jul-2018 03:14       4765424
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_108..> 17-Jul-2018 03:14       4757773
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_111..> 17-Jul-2018 03:15       4761576
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_114..> 17-Jul-2018 03:15       4767998
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_117..> 17-Jul-2018 03:15       4776500
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071700_120..> 17-Jul-2018 03:15       4785709