Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/asob_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:39         188
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:40       1011899
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:40       1149633
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:40       1186834
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:41       1200244
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:41       1201362
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:41       1192545
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:45       1177511
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1157815
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1136768
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1116510
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1100153
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1240854
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1224846
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1208491
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1192522
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:46       1177811
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:47       1164958
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:47       1152068
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:48       1138945
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:48       1128768
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:48       1116797
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:48       1105868
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1095030
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1113282
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1113184
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1097842
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1112284
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1123420
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1132740
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:50       1139305
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:51       1140231
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:56       1137433
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:56       1134217
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 08:56       1130280
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1127073
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1122745
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1118150
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1112294
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1106480
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1102357
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1096886
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1091633
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1086418
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1081836
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1076789
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1072583
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1090588
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1214322
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1087220
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:01       1091412
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1074754
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1080237
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1085174
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1087714
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1089016
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1088001
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1085982
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1083591
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1082468
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1080483
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1076975
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1073573
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1069847
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1067285
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1063281
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1060234
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1058105
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1054287
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1051497
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1198255
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1195543
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1193737
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1063368
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1065356
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1069902
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1052781
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1055373
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:05       1058041
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:07       1058563
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:07       1054104
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:08       1047209
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:08       1040346
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:10       1184530
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:11       1178021
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:11       1049139
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:11       1037500
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:13       1037778
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:14       1036337
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:14       1031258
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:15       1174560
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:15       1167977
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018091906..> 19-Sep-2018 09:15       1164210