Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/aswdir_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:39         190
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:40       928980
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:40       1077892
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:41       1143662
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:41       1178160
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:41       1193500
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:41       1197791
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:44       1194563
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:45       1185864
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:45       1171349
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:45       1152748
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1133913
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1114529
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1256270
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1239377
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1223077
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1208463
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1195127
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:46       1182962
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:48       1170513
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:48       1158287
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:49       1146764
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:50       1135412
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:50       1126475
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:50       1119046
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:50       1118068
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:50       1125707
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1137633
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1147804
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1157420
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1163507
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1168137
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1167045
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:52       1163095
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1158365
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1153315
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1147616
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1141273
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1134355
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1129073
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1123420
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1117212
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1112549
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1106738
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1101416
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 08:57       1096431
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1091781
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1087211
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1117625
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1083981
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1087273
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1092353
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1097479
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1102801
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1108028
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1110853
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1111413
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1110997
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1108892
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1106194
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:03       1103258
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1098730
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1094929
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1091323
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1088740
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1085510
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1082156
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1079376
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1075328
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1072070
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1069213
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1066296
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1093789
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1093228
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1065248
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1067516
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1071211
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1075429
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1078547
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1079887
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:06       1073584
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:08       1065870
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:08       1058732
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:08       1051289
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:08       1204378
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:11       1046995
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:11       1052151
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:11       1052544
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:11       1045608
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:14       1039016
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:14       1033021
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:14       1026828
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180918..> 18-Sep-2018 09:14       1179970