Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/snowlmt/


../
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:39       907014
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:40       906538
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:40       906768
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:41       910529
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:41       915765
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:41       920086
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:42       924217
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:42       926158
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:42       927622
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:42       925249
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:43       921929
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:43       918044
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:43       912841
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:44       909054
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       903352
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       899894
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       896973
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       893679
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       910721
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       1023167
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       1020392
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       885349
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       1019727
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:46       885926
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:47       1022478
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:49       909848
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:49       913134
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:49       918198
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       921747
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       926382
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       930417
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       1047656
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       934714
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       932888
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:50       1045923
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:51       1042675
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:51       1038467
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:51       1036195
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:51       1033636
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:51       1031727
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:53       1029745
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:53       1027374
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:53       1024104
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:53       1023381
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       1023305
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       1023304
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       1022215
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       1023597
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       918876
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       924316
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       932351
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:54       940561
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:56       946069
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:58       951151
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:58       957006
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:58       960641
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:58       962562
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       936391
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       961872
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       959001
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       956567
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       953571
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       952570
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 08:59       950164
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       948584
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       946218
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       943445
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       1049391
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       1048601
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       1048437
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:02       1047755
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1050835
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1054463
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1062643
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1070671
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1078127
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       1082213
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       975597
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:03       978003
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:04       945085
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:04       1074326
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:04       1065275
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:04       1058416
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:07       1054193
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:07       1059001
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:07       1067070
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:07       1073122
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:09       1071592
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:10       1062022
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:11       1053704
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:11       1044514
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:13       1038596
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809230..> 23-Sep-2018 09:14       1039030