Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/t_g/


../
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:39       916442
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:40       926622
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:40       933218
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:41       936134
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:41       936676
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:41       934419
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:42       930559
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:42       925289
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:42       920680
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_00..> 23-Sep-2018 08:42       914632
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:43       912057
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:43       1062227
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:43       1062191
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:44       1063464
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1065878
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1068883
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1071581
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1074188
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1076716
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_01..> 23-Sep-2018 08:46       1078415
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:46       1080115
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:46       1082128
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:46       1080716
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:46       929805
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:47       935234
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:47       922087
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:49       925515
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:49       927398
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:51       930134
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_02..> 23-Sep-2018 08:51       927529
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       924268
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       920373
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       916971
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       912789
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       911570
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       1066717
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:52       1066760
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:52       1069210
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:52       1073498
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_03..> 23-Sep-2018 08:51       1075920
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:53       1078900
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:53       1081239
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:53       1083322
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:53       1085556
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       1088047
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       1088040
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       1088917
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       941739
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       944843
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_04..> 23-Sep-2018 08:54       922678
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:54       924182
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:54       927366
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:56       928433
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:58       925856
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:58       924384
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:58       918102
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:58       912962
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:59       909558
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:59       1066638
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_05..> 23-Sep-2018 08:59       1067087
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 08:59       1067877
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 08:59       1069965
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 08:59       1072689
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 08:59       1075904
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1078463
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1080207
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1082904
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1083876
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1085994
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_06..> 23-Sep-2018 09:02       1087731
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:02       1087459
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       1082053
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       935861
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       912517
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       916020
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       922831
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       927460
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       928039
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_07..> 23-Sep-2018 09:03       927572
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_08..> 23-Sep-2018 09:04       917934
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_08..> 23-Sep-2018 09:04       1065323
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_08..> 23-Sep-2018 09:04       1074996
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_09..> 23-Sep-2018 09:04       1079674
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_09..> 23-Sep-2018 09:07       1082950
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_09..> 23-Sep-2018 09:07       931572
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_09..> 23-Sep-2018 09:07       918884
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_10..> 23-Sep-2018 09:07       932337
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_10..> 23-Sep-2018 09:09       1073464
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_10..> 23-Sep-2018 09:10       1061333
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_11..> 23-Sep-2018 09:11       1071249
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_11..> 23-Sep-2018 09:11       1078524
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_11..> 23-Sep-2018 09:13       1082386
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092306_12..> 23-Sep-2018 09:14       1081216