Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_000..> 19-Jul-2018 08:43       3055478
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_001..> 19-Jul-2018 08:43       2939202
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_002..> 19-Jul-2018 08:44       2967775
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_003..> 19-Jul-2018 08:44       2988079
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_004..> 19-Jul-2018 08:44       3004541
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_005..> 19-Jul-2018 08:44       2991069
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_006..> 19-Jul-2018 08:45       2996455
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_007..> 19-Jul-2018 08:46       2995887
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_008..> 19-Jul-2018 08:47       2993713
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_009..> 19-Jul-2018 08:47       2982831
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_010..> 19-Jul-2018 08:48       3131047
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_011..> 19-Jul-2018 08:48       3104331
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_012..> 19-Jul-2018 08:48       3077113
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_013..> 19-Jul-2018 08:48       3050250
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_014..> 19-Jul-2018 08:48       3039477
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_015..> 19-Jul-2018 08:48       3030066
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_016..> 19-Jul-2018 08:49       3026404
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_017..> 19-Jul-2018 08:49       3023478
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_018..> 19-Jul-2018 08:49       3023364
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_019..> 19-Jul-2018 08:50       3022850
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_020..> 19-Jul-2018 08:50       3022967
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_021..> 19-Jul-2018 08:50       3021042
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_022..> 19-Jul-2018 08:52       3024631
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_023..> 19-Jul-2018 08:52       3035693
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_024..> 19-Jul-2018 08:52       3054355
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_025..> 19-Jul-2018 08:53       2938028
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_026..> 19-Jul-2018 08:53       2965724
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_027..> 19-Jul-2018 08:53       2986268
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_028..> 19-Jul-2018 08:53       3001619
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_029..> 19-Jul-2018 08:53       2988313
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_030..> 19-Jul-2018 08:54       2993269
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_031..> 19-Jul-2018 08:54       2993332
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_032..> 19-Jul-2018 08:54       2989571
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_033..> 19-Jul-2018 08:54       2975031
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_034..> 19-Jul-2018 08:55       3122283
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_035..> 19-Jul-2018 08:55       3095706
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_036..> 19-Jul-2018 08:56       3067326
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_037..> 19-Jul-2018 08:56       3042560
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_038..> 19-Jul-2018 08:56       3031167
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_039..> 19-Jul-2018 08:56       3024475
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_040..> 19-Jul-2018 08:56       3021853
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_041..> 19-Jul-2018 08:56       3019845
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_042..> 19-Jul-2018 08:56       3020914
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_043..> 19-Jul-2018 08:57       3021775
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_044..> 19-Jul-2018 08:57       3022812
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_045..> 19-Jul-2018 08:57       3021317
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_046..> 19-Jul-2018 08:57       3025467
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_047..> 19-Jul-2018 08:58       3034236
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_048..> 19-Jul-2018 08:58       3054477
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_049..> 19-Jul-2018 08:59       2939393
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_050..> 19-Jul-2018 08:59       2968056
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_051..> 19-Jul-2018 08:59       2988861
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_052..> 19-Jul-2018 08:59       3006056
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_053..> 19-Jul-2018 09:00       2994179
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_054..> 19-Jul-2018 09:00       2998778
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_055..> 19-Jul-2018 09:00       2998157
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_056..> 19-Jul-2018 09:01       2994238
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_057..> 19-Jul-2018 09:01       2981216
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_058..> 19-Jul-2018 09:01       3126329
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_059..> 19-Jul-2018 09:01       3097129
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_060..> 19-Jul-2018 09:02       3065913
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_061..> 19-Jul-2018 09:02       3044117
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_062..> 19-Jul-2018 09:02       3031956
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_063..> 19-Jul-2018 09:02       3024935
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_064..> 19-Jul-2018 09:02       3021028
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_065..> 19-Jul-2018 09:03       3019617
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_066..> 19-Jul-2018 09:03       3021634
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_067..> 19-Jul-2018 09:03       3021530
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_068..> 19-Jul-2018 09:04       3021995
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_069..> 19-Jul-2018 09:04       3022186
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_070..> 19-Jul-2018 09:04       3021303
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_071..> 19-Jul-2018 09:04       3030942
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_072..> 19-Jul-2018 09:04       3050159
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_073..> 19-Jul-2018 09:05       3077601
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_074..> 19-Jul-2018 09:05       2964407
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_075..> 19-Jul-2018 09:05       2984915
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_076..> 19-Jul-2018 09:07       3002499
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_077..> 19-Jul-2018 09:07       2987862
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_078..> 19-Jul-2018 09:07       2993556
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_081..> 19-Jul-2018 09:08       2974047
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_084..> 19-Jul-2018 09:08       3065478
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_087..> 19-Jul-2018 09:10       3022949
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_090..> 19-Jul-2018 09:11       3018428
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_093..> 19-Jul-2018 09:11       3018996
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_096..> 19-Jul-2018 09:12       3050484
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_099..> 19-Jul-2018 09:13       2979731
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_102..> 19-Jul-2018 09:13       2986091
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_105..> 19-Jul-2018 09:15       2966715
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_108..> 19-Jul-2018 09:16       3062080
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_111..> 19-Jul-2018 09:16       3019686
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_114..> 19-Jul-2018 09:16       3013957
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_117..> 19-Jul-2018 09:18       3015328
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018071906_120..> 19-Jul-2018 09:19       3041536