Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_000..> 24-Sep-2018 08:39       3000939
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_001..> 24-Sep-2018 08:40       3001028
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_002..> 24-Sep-2018 08:40       3005052
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_003..> 24-Sep-2018 08:40       3009800
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_004..> 24-Sep-2018 08:40       3016571
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_005..> 24-Sep-2018 08:42       3017563
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_006..> 24-Sep-2018 08:42       3014098
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_007..> 24-Sep-2018 08:42       3006158
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_008..> 24-Sep-2018 08:42       3001184
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_009..> 24-Sep-2018 08:42       2993254
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_010..> 24-Sep-2018 08:42       2991656
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_011..> 24-Sep-2018 08:42       2990797
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_012..> 24-Sep-2018 08:42       2991028
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_013..> 24-Sep-2018 08:44       2992171
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_014..> 24-Sep-2018 08:45       2997900
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_015..> 24-Sep-2018 08:45       3002618
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_016..> 24-Sep-2018 08:45       3005992
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_017..> 24-Sep-2018 08:46       3010474
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_018..> 24-Sep-2018 08:46       3012215
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_019..> 24-Sep-2018 08:46       3015146
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_020..> 24-Sep-2018 08:46       3019538
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_021..> 24-Sep-2018 08:46       3021967
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_022..> 24-Sep-2018 08:46       3023031
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_023..> 24-Sep-2018 08:47       3019822
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_024..> 24-Sep-2018 08:47       3023481
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_025..> 24-Sep-2018 08:48       3015819
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_026..> 24-Sep-2018 08:49       3014448
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_027..> 24-Sep-2018 08:49       3017980
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_028..> 24-Sep-2018 08:49       3020554
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_029..> 24-Sep-2018 08:50       3020113
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_030..> 24-Sep-2018 08:50       3017878
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_031..> 24-Sep-2018 08:50       3009566
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_032..> 24-Sep-2018 08:50       3001164
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_033..> 24-Sep-2018 08:50       2995028
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_034..> 24-Sep-2018 08:52       2996878
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_035..> 24-Sep-2018 08:52       2996591
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_036..> 24-Sep-2018 08:52       2996972
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_037..> 24-Sep-2018 08:52       2998105
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_038..> 24-Sep-2018 08:52       2999757
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_039..> 24-Sep-2018 08:52       3004467
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_040..> 24-Sep-2018 08:54       3007944
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_041..> 24-Sep-2018 08:54       3010991
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_042..> 24-Sep-2018 08:54       3012995
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_043..> 24-Sep-2018 08:54       3015887
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_044..> 24-Sep-2018 08:54       3020842
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_045..> 24-Sep-2018 08:56       3022733
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_046..> 24-Sep-2018 08:56       3024088
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_047..> 24-Sep-2018 08:56       3018145
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_048..> 24-Sep-2018 08:56       3012075
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_049..> 24-Sep-2018 08:56       2999796
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_050..> 24-Sep-2018 08:56       2999737
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_051..> 24-Sep-2018 08:56       3001989
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_052..> 24-Sep-2018 08:57       3006602
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_053..> 24-Sep-2018 08:57       3008721
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_054..> 24-Sep-2018 08:59       3008639
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_055..> 24-Sep-2018 08:59       3002414
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_056..> 24-Sep-2018 08:59       2998776
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_057..> 24-Sep-2018 08:59       2997399
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_058..> 24-Sep-2018 08:59       2995580
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_059..> 24-Sep-2018 08:59       2991555
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_060..> 24-Sep-2018 09:02       2989428
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_061..> 24-Sep-2018 09:03       2989729
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_062..> 24-Sep-2018 09:02       2991416
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_063..> 24-Sep-2018 09:03       2996378
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_064..> 24-Sep-2018 09:03       2998702
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_065..> 24-Sep-2018 09:03       3000923
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_066..> 24-Sep-2018 09:03       3002722
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_067..> 24-Sep-2018 09:03       3004279
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_068..> 24-Sep-2018 09:03       3006708
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_069..> 24-Sep-2018 09:04       3007719
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_070..> 24-Sep-2018 09:04       3009033
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_071..> 24-Sep-2018 09:04       3005394
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_072..> 24-Sep-2018 09:04       3006045
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_073..> 24-Sep-2018 09:04       2997349
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_074..> 24-Sep-2018 09:04       2993854
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_075..> 24-Sep-2018 09:04       2998398
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_076..> 24-Sep-2018 09:04       3010813
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_077..> 24-Sep-2018 09:04       3018379
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_078..> 24-Sep-2018 09:04       3022434
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_081..> 24-Sep-2018 09:04       3008573
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_084..> 24-Sep-2018 09:04       2988714
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_087..> 24-Sep-2018 09:05       2997183
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_090..> 24-Sep-2018 09:05       3007484
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_093..> 24-Sep-2018 09:06       3016619
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_096..> 24-Sep-2018 09:06       3014045
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_099..> 24-Sep-2018 09:07       2995992
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_102..> 24-Sep-2018 09:07       3009624
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_105..> 24-Sep-2018 09:10       2985400
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_108..> 24-Sep-2018 09:11       2984026
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_111..> 24-Sep-2018 09:11       3000377
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_114..> 24-Sep-2018 09:11       3011734
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_117..> 24-Sep-2018 09:13       3021298
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092406_120..> 24-Sep-2018 09:14       3019469