Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_000..> 25-Sep-2018 08:40       4783693
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_001..> 25-Sep-2018 08:41       4783133
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_002..> 25-Sep-2018 08:41       4781787
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_003..> 25-Sep-2018 08:41       4778455
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_004..> 25-Sep-2018 08:41       4774633
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_005..> 25-Sep-2018 08:41       4770735
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_006..> 25-Sep-2018 08:41       4767778
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_007..> 25-Sep-2018 08:44       4766074
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_008..> 25-Sep-2018 08:45       4765691
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_009..> 25-Sep-2018 08:45       4765468
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_010..> 25-Sep-2018 08:46       4766044
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_011..> 25-Sep-2018 08:46       4767883
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_012..> 25-Sep-2018 08:46       4768946
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_013..> 25-Sep-2018 08:46       4769982
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_014..> 25-Sep-2018 08:46       4771502
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_015..> 25-Sep-2018 08:46       4773599
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_016..> 25-Sep-2018 08:47       4775389
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_017..> 25-Sep-2018 08:47       4777043
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_018..> 25-Sep-2018 08:47       4776940
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_019..> 25-Sep-2018 08:47       4779130
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_020..> 25-Sep-2018 08:47       4779946
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_021..> 25-Sep-2018 08:48       4782307
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_022..> 25-Sep-2018 08:48       4783337
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_023..> 25-Sep-2018 08:49       4784331
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_024..> 25-Sep-2018 08:49       4784578
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_025..> 25-Sep-2018 08:49       4783226
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_026..> 25-Sep-2018 08:49       4782133
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_027..> 25-Sep-2018 08:50       4778659
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_028..> 25-Sep-2018 08:50       4777301
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_029..> 25-Sep-2018 08:50       4776513
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_030..> 25-Sep-2018 08:50       4774572
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_031..> 25-Sep-2018 08:50       4775343
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_032..> 25-Sep-2018 08:50       4775233
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_033..> 25-Sep-2018 08:51       4777357
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_034..> 25-Sep-2018 08:51       4779923
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_035..> 25-Sep-2018 08:52       4780449
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_036..> 25-Sep-2018 08:52       4781562
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_037..> 25-Sep-2018 08:52       4784088
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_038..> 25-Sep-2018 08:54       4786431
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_039..> 25-Sep-2018 08:54       4786521
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_040..> 25-Sep-2018 08:54       4787317
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_041..> 25-Sep-2018 08:54       4788630
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_042..> 25-Sep-2018 08:58       4787850
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_043..> 25-Sep-2018 08:58       4788380
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_044..> 25-Sep-2018 08:58       4788735
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_045..> 25-Sep-2018 08:58       4788220
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_046..> 25-Sep-2018 08:58       4789183
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_047..> 25-Sep-2018 08:58       4788456
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_048..> 25-Sep-2018 08:58       4787702
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_049..> 25-Sep-2018 09:02       4785788
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_050..> 25-Sep-2018 09:02       4784049
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_051..> 25-Sep-2018 09:02       4781509
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_052..> 25-Sep-2018 09:02       4777614
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_053..> 25-Sep-2018 09:02       4775230
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_054..> 25-Sep-2018 09:02       4772253
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_055..> 25-Sep-2018 09:02       4769029
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_056..> 25-Sep-2018 09:02       4768665
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_057..> 25-Sep-2018 09:02       4767677
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_058..> 25-Sep-2018 09:02       4768641
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_059..> 25-Sep-2018 09:02       4768315
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_060..> 25-Sep-2018 09:02       4768327
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_061..> 25-Sep-2018 09:05       4769908
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_062..> 25-Sep-2018 09:05       4769824
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_063..> 25-Sep-2018 09:05       4770243
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_064..> 25-Sep-2018 09:05       4770074
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_065..> 25-Sep-2018 09:05       4771148
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_066..> 25-Sep-2018 09:05       4770771
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_067..> 25-Sep-2018 09:05       4772934
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_068..> 25-Sep-2018 09:05       4773451
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_069..> 25-Sep-2018 09:05       4775328
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_070..> 25-Sep-2018 09:05       4775602
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_071..> 25-Sep-2018 09:05       4775965
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_072..> 25-Sep-2018 09:05       4776102
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_073..> 25-Sep-2018 09:05       4774898
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_074..> 25-Sep-2018 09:05       4774041
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_075..> 25-Sep-2018 09:05       4770744
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_076..> 25-Sep-2018 09:05       4767852
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_077..> 25-Sep-2018 09:05       4764194
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_078..> 25-Sep-2018 09:05       4759706
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_081..> 25-Sep-2018 09:05       4755325
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_084..> 25-Sep-2018 09:05       4757963
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_087..> 25-Sep-2018 09:07       4762565
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_090..> 25-Sep-2018 09:07       4763321
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_093..> 25-Sep-2018 09:07       4766648
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_096..> 25-Sep-2018 09:07       4769198
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_099..> 25-Sep-2018 09:10       4763776
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_102..> 25-Sep-2018 09:10       4754369
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_105..> 25-Sep-2018 09:10       4753483
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_108..> 25-Sep-2018 09:11       4759370
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_111..> 25-Sep-2018 09:14       4765314
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_114..> 25-Sep-2018 09:14       4791862
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_117..> 25-Sep-2018 09:14       4774602
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018092506_120..> 25-Sep-2018 09:14       4790072