Index of /weather/icon/eu_nest/grib/06/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_000..> 23-Jul-2018 08:43       4831533
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_001..> 23-Jul-2018 08:43       4829743
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_002..> 23-Jul-2018 08:44       4826668
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_003..> 23-Jul-2018 08:45       4820397
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_004..> 23-Jul-2018 08:45       4815298
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_005..> 23-Jul-2018 08:45       4809450
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_006..> 23-Jul-2018 08:45       4805794
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_007..> 23-Jul-2018 08:45       4803651
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_008..> 23-Jul-2018 08:45       4802111
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_009..> 23-Jul-2018 08:45       4801860
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_010..> 23-Jul-2018 08:46       4801520
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_011..> 23-Jul-2018 08:46       4801296
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_012..> 23-Jul-2018 08:46       4802467
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_013..> 23-Jul-2018 08:47       4804569
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_014..> 23-Jul-2018 08:48       4806192
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_015..> 23-Jul-2018 08:48       4809045
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_016..> 23-Jul-2018 08:48       4811444
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_017..> 23-Jul-2018 08:48       4812936
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_018..> 23-Jul-2018 08:48       4815208
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_019..> 23-Jul-2018 08:48       4816249
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_020..> 23-Jul-2018 08:49       4818401
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_021..> 23-Jul-2018 08:49       4938722
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_022..> 23-Jul-2018 08:49       4939033
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_023..> 23-Jul-2018 08:50       4879991
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_024..> 23-Jul-2018 08:50       4878613
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_025..> 23-Jul-2018 08:50       4936106
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_026..> 23-Jul-2018 08:50       4931485
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_027..> 23-Jul-2018 08:50       4924212
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_028..> 23-Jul-2018 08:51       4859430
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_029..> 23-Jul-2018 08:51       4853936
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_030..> 23-Jul-2018 08:52       4850430
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_031..> 23-Jul-2018 08:52       4788533
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_032..> 23-Jul-2018 08:52       4788622
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_033..> 23-Jul-2018 08:53       4788660
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_034..> 23-Jul-2018 08:53       4789205
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_035..> 23-Jul-2018 08:53       4790384
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_036..> 23-Jul-2018 08:53       4791395
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_037..> 23-Jul-2018 08:54       4794244
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_038..> 23-Jul-2018 08:54       4916313
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_039..> 23-Jul-2018 08:54       4918760
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_040..> 23-Jul-2018 08:54       4862205
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_041..> 23-Jul-2018 08:54       4924747
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_042..> 23-Jul-2018 08:54       4926508
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_043..> 23-Jul-2018 08:55       4868707
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_044..> 23-Jul-2018 08:56       4870613
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_045..> 23-Jul-2018 08:56       4810991
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_046..> 23-Jul-2018 08:56       4813126
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_047..> 23-Jul-2018 08:57       4812900
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_048..> 23-Jul-2018 08:57       4812342
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_049..> 23-Jul-2018 08:57       4810339
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_050..> 23-Jul-2018 08:57       4803862
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_051..> 23-Jul-2018 08:57       4798034
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_052..> 23-Jul-2018 08:57       4791732
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_053..> 23-Jul-2018 08:58       4787026
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_054..> 23-Jul-2018 08:58       4782350
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_055..> 23-Jul-2018 08:59       4780108
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_056..> 23-Jul-2018 08:59       4778761
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_057..> 23-Jul-2018 09:00       4779417
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_058..> 23-Jul-2018 09:00       4782184
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_059..> 23-Jul-2018 09:01       4782039
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_060..> 23-Jul-2018 09:01       4784141
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_061..> 23-Jul-2018 09:01       4785802
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_062..> 23-Jul-2018 09:01       4789012
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_063..> 23-Jul-2018 09:02       4792093
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_064..> 23-Jul-2018 09:02       4794807
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_065..> 23-Jul-2018 09:02       4796824
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_066..> 23-Jul-2018 09:02       4799407
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_067..> 23-Jul-2018 09:02       4800518
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_068..> 23-Jul-2018 09:02       4803211
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_069..> 23-Jul-2018 09:02       4804406
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_070..> 23-Jul-2018 09:03       4805430
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_071..> 23-Jul-2018 09:03       4804906
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_072..> 23-Jul-2018 09:03       4804272
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_073..> 23-Jul-2018 09:04       4801672
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_074..> 23-Jul-2018 09:04       4797125
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_075..> 23-Jul-2018 09:05       4790353
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_076..> 23-Jul-2018 09:05       4843654
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_077..> 23-Jul-2018 09:05       4779216
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_078..> 23-Jul-2018 09:05       4775008
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_081..> 23-Jul-2018 09:07       4770366
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_084..> 23-Jul-2018 09:07       4773494
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_087..> 23-Jul-2018 09:08       4781584
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_090..> 23-Jul-2018 09:08       4788727
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_093..> 23-Jul-2018 09:10       4794569
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_096..> 23-Jul-2018 09:10       4794801
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_099..> 23-Jul-2018 09:11       4784269
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_102..> 23-Jul-2018 09:11       4769337
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_105..> 23-Jul-2018 09:12       4768035
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_108..> 23-Jul-2018 09:12       4772216
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_111..> 23-Jul-2018 09:15       4839538
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_114..> 23-Jul-2018 09:15       4847687
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_117..> 23-Jul-2018 09:16       4793689
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018072306_120..> 23-Jul-2018 09:17       4796690