Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/asob_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:43         190
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1250461
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1243137
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1232339
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1212176
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1183728
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1153007
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1116461
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       1262742
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       1232780
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       1204427
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       1179340
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       1157503
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       1136295
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       1116355
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       1099360
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       1261134
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       1238229
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       1214108
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:49       1194717
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:49       1183662
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:49       1175164
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:49       1181568
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:49       1198239
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       1090870
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       1082658
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       1095929
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       1106475
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:52       1112853
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1114499
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1112283
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1105887
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1097870
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1091674
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1085218
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       1078580
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       1073464
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       1067178
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       1059388
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:55       1215693
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:55       1209375
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:55       1201800
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:55       1192526
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:57       1184778
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:57       1178802
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:57       1178832
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:57       1184069
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 14:57       1060769
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1069897
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1057275
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1063184
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1067878
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1071073
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1071145
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1069794
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1065249
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1061982
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1058076
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:01       1053661
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1049857
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1203637
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1200310
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1195966
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1191715
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1188193
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1183690
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:03       1178160
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1171584
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1171062
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1172093
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1176598
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1049922
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1056040
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:06       1062247
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       1067126
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       1047546
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       1049278
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       1049208
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       1047865
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       1039837
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       1184734
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       1176911
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       1169163
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:10       1167099
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       1047581
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       1189828
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       1037978
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       1183841
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       1177958
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:13       1171556
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:14       1164922
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:14       1161161
ICON_EU_single_level_elements_ASOB_S_2018092312..> 23-Sep-2018 15:15       1169257