Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/aswdir_s/


../
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:43         191
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:44       1245910
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:44       1232180
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:44       1209989
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1179181
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1145243
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1107487
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1073838
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1204926
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1178654
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1152521
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1129921
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1109754
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1091341
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:46       1073544
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:47       1219063
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:48       1203500
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1190723
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1187289
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1185812
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1187513
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1198704
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:49       1221726
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:50       1247828
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:50       1107477
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:51       1121593
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:51       1133629
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:51       1139623
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:52       1139729
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:53       1135281
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:53       1128854
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:53       1120839
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:54       1114118
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:54       1107765
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:54       1100035
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:54       1093467
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1087576
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1241790
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1235471
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1228838
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1223703
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1217581
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1213947
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 14:56       1210809
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1210688
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1216418
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1225243
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1075834
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1083618
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1090800
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1095565
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1099094
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1099541
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1098347
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1094067
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:01       1089206
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1085242
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1082079
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1078232
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1074193
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1229423
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1225450
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1221845
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1218232
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1214411
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1211174
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1207650
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:05       1204430
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1202719
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1206033
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1082898
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1089920
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1063937
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1068799
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1071867
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1073165
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1073043
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1072287
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:08       1069160
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1220430
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1212227
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1203044
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1195131
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1195256
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:09       1078243
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:10       1054644
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:11       1207415
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:11       1200647
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:11       1194964
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:14       1188811
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:15       1182911
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:15       1183627
ICON_EU_single_level_elements_ASWDIR_S_20180924..> 24-Sep-2018 15:15       1063122