Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/snowlmt/


../
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:39       941126
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:40       942868
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:40       944705
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:41       944589
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:41       943008
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:41       939349
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:41       937661
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:44       936829
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:46       935147
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:46       934272
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:46       935162
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       934728
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1069696
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1069391
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1067372
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1065781
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1065408
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1069209
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:47       1074453
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:48       1077888
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:48       1080386
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:50       1082724
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:50       1084223
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:50       1083898
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:50       1082878
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       942998
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       940694
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       938641
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       1074454
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       1070851
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:51       1066953
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1062361
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1059311
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1056972
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1053990
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1052177
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:54       1049448
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1048494
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1046747
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1044515
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1042694
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1039638
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1039716
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1042266
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1045151
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:55       1047670
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:56       1050542
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:57       1052360
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:57       1052679
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1051611
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1048998
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1045874
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1040726
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1035517
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 14:59       1031698
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1026050
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1022258
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1018593
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1016023
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1013240
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1011010
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1009904
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1009687
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1009426
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:03       1009787
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1010552
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1014365
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1022366
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1028494
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1035051
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1040826
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1046972
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       916873
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       919287
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1054291
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1053297
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:06       1050271
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:07       1046100
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:07       1042620
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:07       1031477
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:07       1015759
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:08       1003398
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:08       1009897
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:08       1026788
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:08       1041645
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:11       937372
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:11       1031244
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:12       1014385
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:12       1002923
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:14       997197
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:14       1007406
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:14       925314
ICON_EU_single_level_elements_SNOWLMT_201809251..> 25-Sep-2018 15:15       909242