Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/t_g/


../
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:43       930910
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:45       925858
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:45       922029
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:45       915848
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       912489
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       1062013
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       1061467
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       1063351
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       1066276
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_00..> 23-Sep-2018 14:46       1068335
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:46       1071269
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:46       1073531
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:46       1076227
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:47       1078407
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:47       1079939
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:47       1082537
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:48       1079835
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:48       929779
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:48       935298
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_01..> 23-Sep-2018 14:50       921613
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       923465
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       926324
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       929600
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       927123
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       924033
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       918248
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       915033
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:50       912485
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:52       1065454
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_02..> 23-Sep-2018 14:53       1065733
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:53       1067176
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1070126
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1073971
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1075631
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1079175
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1082320
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1083558
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1085084
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:54       1086470
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_03..> 23-Sep-2018 14:56       1086980
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:56       1087585
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:56       942276
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:56       946306
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:58       922337
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:58       923300
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:58       927464
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:58       928440
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 14:58       927152
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 15:02       924716
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_04..> 23-Sep-2018 15:02       918235
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       913252
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       910593
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       911992
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1067118
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1066907
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1068237
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1071599
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1074296
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:02       1078209
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_05..> 23-Sep-2018 15:05       1079373
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1080664
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1082964
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1084521
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1085146
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1085208
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1081820
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:05       1078920
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:07       927731
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:07       914368
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_06..> 23-Sep-2018 15:07       919104
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       923181
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       922579
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       921366
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       917358
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       914722
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       913395
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       1067139
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:07       1064377
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_07..> 23-Sep-2018 15:08       1063949
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_08..> 23-Sep-2018 15:08       1071925
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_08..> 23-Sep-2018 15:08       1075809
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_08..> 23-Sep-2018 15:08       1079740
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_09..> 23-Sep-2018 15:08       930828
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_09..> 23-Sep-2018 15:10       918684
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_09..> 23-Sep-2018 15:11       930381
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_09..> 23-Sep-2018 15:11       917331
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_10..> 23-Sep-2018 15:11       1063324
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_10..> 23-Sep-2018 15:11       1074985
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_10..> 23-Sep-2018 15:11       1083249
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_11..> 23-Sep-2018 15:14       1088052
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_11..> 23-Sep-2018 15:14       1085608
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_11..> 23-Sep-2018 15:14       921759
ICON_EU_single_level_elements_T_G_2018092312_12..> 23-Sep-2018 15:15       1075883