Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/t_snow/


../
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:43       518361
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       513603
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       508914
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:45       501450
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       497543
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       494547
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       492772
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       492781
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       493162
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       493130
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       493626
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       493433
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:46       494083
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       493856
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       494572
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:47       494066
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       493180
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       489124
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:48       494193
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       500836
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       506452
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       511097
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       514259
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       513444
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       511550
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       506446
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       501455
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:50       494959
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:52       491940
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       488889
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:53       487979
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       488214
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       489145
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       489895
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       491103
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       491471
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       492084
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       491806
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:54       492494
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:56       492758
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:56       493729
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:56       495211
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:56       498995
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:58       498755
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:58       502863
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:58       508607
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:58       513313
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 14:58       513216
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       512014
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       506867
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       501736
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       495982
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       493846
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       490566
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       488462
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       488803
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       490760
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       492460
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:02       494166
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       495248
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       496127
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       496369
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       497117
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       497053
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       496771
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       493976
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:05       492751
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       494402
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       500199
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       505757
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       510708
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       511433
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       511076
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       505875
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       501986
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       499173
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       497396
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:07       493823
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       491642
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       493002
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       493806
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       494024
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:08       491725
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:10       504480
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       514223
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       500441
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       492261
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       494484
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:11       497054
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:14       498223
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:14       496491
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:14       506769
ICON_EU_single_level_elements_T_SNOW_2018092312..> 23-Sep-2018 15:15       512943