Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_000..> 21-Jul-2018 14:43       2998388
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_001..> 21-Jul-2018 14:44       2995815
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_002..> 21-Jul-2018 14:44       2989849
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_003..> 21-Jul-2018 14:45       2979797
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_004..> 21-Jul-2018 14:45       3124495
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_005..> 21-Jul-2018 14:45       3097235
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_006..> 21-Jul-2018 14:45       3066672
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_007..> 21-Jul-2018 14:45       3042241
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_008..> 21-Jul-2018 14:45       3031323
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_009..> 21-Jul-2018 14:45       3023841
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_010..> 21-Jul-2018 14:46       3019071
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_011..> 21-Jul-2018 14:46       3017623
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_012..> 21-Jul-2018 14:46       3017943
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_013..> 21-Jul-2018 14:46       3015847
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_014..> 21-Jul-2018 14:47       3017607
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_015..> 21-Jul-2018 14:47       3016690
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_016..> 21-Jul-2018 14:48       3017365
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_017..> 21-Jul-2018 14:48       3031164
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_018..> 21-Jul-2018 14:48       3054283
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_019..> 21-Jul-2018 14:48       2936764
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_020..> 21-Jul-2018 14:48       2963946
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_021..> 21-Jul-2018 14:49       2983107
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_022..> 21-Jul-2018 14:49       2999386
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_023..> 21-Jul-2018 14:50       2985809
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_024..> 21-Jul-2018 14:50       2990770
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_025..> 21-Jul-2018 14:50       2991172
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_026..> 21-Jul-2018 14:50       2985839
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_027..> 21-Jul-2018 14:50       2972284
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_028..> 21-Jul-2018 14:50       2953131
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_029..> 21-Jul-2018 14:51       3091385
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_030..> 21-Jul-2018 14:51       3063767
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_031..> 21-Jul-2018 14:52       3038611
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_032..> 21-Jul-2018 14:52       3026040
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_033..> 21-Jul-2018 14:52       3018950
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_034..> 21-Jul-2018 14:53       3014057
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_035..> 21-Jul-2018 14:53       3012019
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_036..> 21-Jul-2018 14:53       3012577
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_037..> 21-Jul-2018 14:54       3012637
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_038..> 21-Jul-2018 14:54       3013344
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_039..> 21-Jul-2018 14:54       3013720
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_040..> 21-Jul-2018 14:55       3013547
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_041..> 21-Jul-2018 14:55       3024696
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_042..> 21-Jul-2018 14:55       3045353
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_043..> 21-Jul-2018 14:55       2929959
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_044..> 21-Jul-2018 14:55       2957812
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_045..> 21-Jul-2018 14:55       2978639
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_046..> 21-Jul-2018 14:56       2994863
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_047..> 21-Jul-2018 14:56       2981338
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_048..> 21-Jul-2018 14:57       2987469
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_049..> 21-Jul-2018 14:57       2986941
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_050..> 21-Jul-2018 14:57       2984018
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_051..> 21-Jul-2018 14:57       2970565
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_052..> 21-Jul-2018 14:57       3120664
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_053..> 21-Jul-2018 14:58       3097288
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_054..> 21-Jul-2018 14:58       3070565
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_055..> 21-Jul-2018 14:58       3043971
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_056..> 21-Jul-2018 14:58       3030003
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_057..> 21-Jul-2018 14:59       3021827
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_058..> 21-Jul-2018 14:59       3018226
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_059..> 21-Jul-2018 15:00       3015319
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_060..> 21-Jul-2018 15:00       3015476
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_061..> 21-Jul-2018 15:00       3015688
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_062..> 21-Jul-2018 15:00       3017718
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_063..> 21-Jul-2018 15:00       3015862
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_064..> 21-Jul-2018 15:00       3018181
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_065..> 21-Jul-2018 15:01       3027198
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_066..> 21-Jul-2018 15:01       3048603
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_067..> 21-Jul-2018 15:01       2932952
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_068..> 21-Jul-2018 15:02       2961946
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_069..> 21-Jul-2018 15:02       2984967
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_070..> 21-Jul-2018 15:04       2975719
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_071..> 21-Jul-2018 15:04       2984623
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_072..> 21-Jul-2018 15:04       2990054
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_073..> 21-Jul-2018 15:05       2988573
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_074..> 21-Jul-2018 15:06       2987644
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_075..> 21-Jul-2018 15:06       2978232
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_076..> 21-Jul-2018 15:07       3129969
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_077..> 21-Jul-2018 15:07       3106757
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_078..> 21-Jul-2018 15:08       3078501
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_081..> 21-Jul-2018 15:09       3025479
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_084..> 21-Jul-2018 15:09       3017411
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_087..> 21-Jul-2018 15:10       3017101
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_090..> 21-Jul-2018 15:11       3056683
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_093..> 21-Jul-2018 15:11       2997107
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_096..> 21-Jul-2018 15:12       3001740
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_099..> 21-Jul-2018 15:13       2986488
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_102..> 21-Jul-2018 15:13       3088005
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_105..> 21-Jul-2018 15:14       3035398
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_108..> 21-Jul-2018 15:15       3025215
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_111..> 21-Jul-2018 15:15       3020704
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_114..> 21-Jul-2018 15:16       3061983
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_117..> 21-Jul-2018 15:17       3002235
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018072112_120..> 21-Jul-2018 15:17       3006481