Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/t_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_000..> 25-Sep-2018 14:39       3019475
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_001..> 25-Sep-2018 14:40       3012117
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_002..> 25-Sep-2018 14:40       3003716
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_003..> 25-Sep-2018 14:41       2996502
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_004..> 25-Sep-2018 14:41       2997402
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_005..> 25-Sep-2018 14:41       2995617
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_006..> 25-Sep-2018 14:41       2994410
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_007..> 25-Sep-2018 14:44       2995912
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_008..> 25-Sep-2018 14:44       2998305
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_009..> 25-Sep-2018 14:46       3000977
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_010..> 25-Sep-2018 14:46       3004662
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_011..> 25-Sep-2018 14:47       3007577
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_012..> 25-Sep-2018 14:47       3009800
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_013..> 25-Sep-2018 14:47       3010861
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_014..> 25-Sep-2018 14:47       3014450
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_015..> 25-Sep-2018 14:47       3016570
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_016..> 25-Sep-2018 14:47       3016316
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_017..> 25-Sep-2018 14:47       3012829
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_018..> 25-Sep-2018 14:47       3008471
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_019..> 25-Sep-2018 14:49       2998654
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_020..> 25-Sep-2018 14:49       2999502
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_021..> 25-Sep-2018 14:50       3002698
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_022..> 25-Sep-2018 14:50       3009260
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_023..> 25-Sep-2018 14:50       3010974
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_024..> 25-Sep-2018 14:50       3013150
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_025..> 25-Sep-2018 14:50       3007248
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_026..> 25-Sep-2018 14:51       3001582
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_027..> 25-Sep-2018 14:51       3000035
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_028..> 25-Sep-2018 14:51       2996273
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_029..> 25-Sep-2018 14:51       2991396
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_030..> 25-Sep-2018 14:51       2984955
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_031..> 25-Sep-2018 14:51       2985773
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_032..> 25-Sep-2018 14:54       2988559
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_033..> 25-Sep-2018 14:54       2990799
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_034..> 25-Sep-2018 14:54       2993938
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_035..> 25-Sep-2018 14:54       2996492
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_036..> 25-Sep-2018 14:54       3000037
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_037..> 25-Sep-2018 14:55       3001330
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_038..> 25-Sep-2018 14:55       3003176
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_039..> 25-Sep-2018 14:55       3004601
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_040..> 25-Sep-2018 14:55       3005739
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_041..> 25-Sep-2018 14:55       3004729
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_042..> 25-Sep-2018 14:55       3005986
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_043..> 25-Sep-2018 14:55       2997176
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_044..> 25-Sep-2018 14:55       2995056
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_045..> 25-Sep-2018 14:55       3001236
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_046..> 25-Sep-2018 14:56       3012958
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_047..> 25-Sep-2018 14:58       3020588
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_048..> 25-Sep-2018 14:58       3026262
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_049..> 25-Sep-2018 14:58       3022410
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_050..> 25-Sep-2018 15:00       3018348
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_051..> 25-Sep-2018 15:00       3011637
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_052..> 25-Sep-2018 15:00       3003234
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_053..> 25-Sep-2018 15:00       2993678
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_054..> 25-Sep-2018 15:00       2989644
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_055..> 25-Sep-2018 15:00       2990185
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_056..> 25-Sep-2018 15:04       2992977
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_057..> 25-Sep-2018 15:04       2995332
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_058..> 25-Sep-2018 15:04       3001686
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_059..> 25-Sep-2018 15:04       3004620
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_060..> 25-Sep-2018 15:04       3006940
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_061..> 25-Sep-2018 15:04       3011572
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_062..> 25-Sep-2018 15:04       3013040
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_063..> 25-Sep-2018 15:04       3016715
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_064..> 25-Sep-2018 15:04       3015854
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_065..> 25-Sep-2018 15:06       3017017
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_066..> 25-Sep-2018 15:06       3012980
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_067..> 25-Sep-2018 15:06       2999270
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_068..> 25-Sep-2018 15:06       2989063
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_069..> 25-Sep-2018 15:06       2993197
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_070..> 25-Sep-2018 15:06       3000558
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_071..> 25-Sep-2018 15:06       3004257
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_072..> 25-Sep-2018 15:06       3006785
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_073..> 25-Sep-2018 15:06       3000001
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_074..> 25-Sep-2018 15:06       2989421
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_075..> 25-Sep-2018 15:06       2983804
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_076..> 25-Sep-2018 15:06       2982549
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_077..> 25-Sep-2018 15:06       2983604
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_078..> 25-Sep-2018 15:07       2985783
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_081..> 25-Sep-2018 15:07       2998604
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_084..> 25-Sep-2018 15:07       3011622
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_087..> 25-Sep-2018 15:07       3018279
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_090..> 25-Sep-2018 15:08       3016397
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_093..> 25-Sep-2018 15:08       3011683
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_096..> 25-Sep-2018 15:08       3020900
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_099..> 25-Sep-2018 15:11       2989667
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_102..> 25-Sep-2018 15:11       2990869
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_105..> 25-Sep-2018 15:11       3003551
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_108..> 25-Sep-2018 15:12       3013890
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_111..> 25-Sep-2018 15:14       3025586
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_114..> 25-Sep-2018 15:14       3025614
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_117..> 25-Sep-2018 15:15       3009204
ICON_EU_soil_level_elements_T_SO_2018092512_120..> 25-Sep-2018 15:15       3009850