Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_000..> 17-Jul-2018 14:44       4772469
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_001..> 17-Jul-2018 14:47       4769315
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_002..> 17-Jul-2018 14:47       4767247
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_003..> 17-Jul-2018 14:47       4767357
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_004..> 17-Jul-2018 14:47       4765535
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_005..> 17-Jul-2018 14:47       4766796
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_006..> 17-Jul-2018 14:49       4766577
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_007..> 17-Jul-2018 14:49       4768565
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_008..> 17-Jul-2018 14:49       4771128
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_009..> 17-Jul-2018 14:49       4773999
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_010..> 17-Jul-2018 14:49       4776795
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_011..> 17-Jul-2018 14:49       4778799
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_012..> 17-Jul-2018 14:49       4781067
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_013..> 17-Jul-2018 14:49       4782526
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_014..> 17-Jul-2018 14:49       4785829
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_015..> 17-Jul-2018 14:49       4787212
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_016..> 17-Jul-2018 14:49       4787681
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_017..> 17-Jul-2018 14:49       4787751
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_018..> 17-Jul-2018 14:49       4787399
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_019..> 17-Jul-2018 14:51       4784062
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_020..> 17-Jul-2018 14:51       4778985
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_021..> 17-Jul-2018 14:51       4772981
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_022..> 17-Jul-2018 14:51       4765910
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_023..> 17-Jul-2018 14:51       4760524
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_024..> 17-Jul-2018 14:51       4755399
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_025..> 17-Jul-2018 14:51       4753601
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_026..> 17-Jul-2018 14:51       4751994
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_027..> 17-Jul-2018 14:51       4751263
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_028..> 17-Jul-2018 14:51       4752532
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_029..> 17-Jul-2018 14:51       4752649
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_030..> 17-Jul-2018 14:51       4875764
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_031..> 17-Jul-2018 14:52       4878115
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_032..> 17-Jul-2018 14:53       4881320
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_033..> 17-Jul-2018 14:53       4883295
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_034..> 17-Jul-2018 14:53       4827039
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_035..> 17-Jul-2018 14:53       4829475
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_036..> 17-Jul-2018 14:53       4769815
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_037..> 17-Jul-2018 14:54       4771528
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_038..> 17-Jul-2018 14:54       4774259
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_039..> 17-Jul-2018 14:54       4897197
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_040..> 17-Jul-2018 14:55       4898969
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_041..> 17-Jul-2018 14:55       4898276
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_042..> 17-Jul-2018 14:55       4897555
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_043..> 17-Jul-2018 14:55       4895530
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_044..> 17-Jul-2018 14:55       4890570
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_045..> 17-Jul-2018 14:55       4883909
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_046..> 17-Jul-2018 14:56       4830161
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_047..> 17-Jul-2018 14:56       4813905
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_048..> 17-Jul-2018 14:56       4868563
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_049..> 17-Jul-2018 14:56       4808000
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_050..> 17-Jul-2018 14:57       4744221
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_051..> 17-Jul-2018 14:57       4745449
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_052..> 17-Jul-2018 14:57       4806937
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_053..> 17-Jul-2018 14:58       4806474
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_054..> 17-Jul-2018 14:58       4746449
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_055..> 17-Jul-2018 14:58       4748790
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_056..> 17-Jul-2018 14:58       4752460
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_057..> 17-Jul-2018 14:58       4755490
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_058..> 17-Jul-2018 15:00       4758166
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_059..> 17-Jul-2018 15:01       4760931
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_060..> 17-Jul-2018 15:01       4763641
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_061..> 17-Jul-2018 15:01       4764980
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_062..> 17-Jul-2018 15:01       4767519
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_063..> 17-Jul-2018 15:01       4768691
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_064..> 17-Jul-2018 15:02       4771274
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_065..> 17-Jul-2018 15:02       4831012
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_066..> 17-Jul-2018 15:02       4831238
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_067..> 17-Jul-2018 15:03       4829289
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_068..> 17-Jul-2018 15:03       4824866
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_069..> 17-Jul-2018 15:03       4758143
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_070..> 17-Jul-2018 15:03       4752889
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_071..> 17-Jul-2018 15:03       4747750
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_072..> 17-Jul-2018 15:03       4745350
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_073..> 17-Jul-2018 15:04       4744168
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_074..> 17-Jul-2018 15:04       4744072
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_075..> 17-Jul-2018 15:04       4747421
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_076..> 17-Jul-2018 15:05       4748004
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_077..> 17-Jul-2018 15:05       4749363
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_078..> 17-Jul-2018 15:05       4750522
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_081..> 17-Jul-2018 15:05       4757631
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_084..> 17-Jul-2018 15:05       4764502
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_087..> 17-Jul-2018 15:07       4771033
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_090..> 17-Jul-2018 15:07       4773938
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_093..> 17-Jul-2018 15:08       4764301
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_096..> 17-Jul-2018 15:08       4752535
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_099..> 17-Jul-2018 15:11       4753973
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_102..> 17-Jul-2018 15:11       4758541
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_105..> 17-Jul-2018 15:12       4767022
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_108..> 17-Jul-2018 15:12       4778075
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_111..> 17-Jul-2018 15:14       4785885
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_114..> 17-Jul-2018 15:14       4787602
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_117..> 17-Jul-2018 15:15       4778101
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018071712_120..> 17-Jul-2018 15:16       4767249