Index of /weather/icon/eu_nest/grib/12/w_so/


../
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_000..> 19-Sep-2018 14:40       4779103
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_001..> 19-Sep-2018 14:41       4777319
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_002..> 19-Sep-2018 14:41       4775266
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_003..> 19-Sep-2018 14:41       4775398
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_004..> 19-Sep-2018 14:43       4776829
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_005..> 19-Sep-2018 14:43       4777387
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_006..> 19-Sep-2018 14:43       4779506
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_007..> 19-Sep-2018 14:43       4780887
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_008..> 19-Sep-2018 14:43       4781610
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_009..> 19-Sep-2018 14:43       4782381
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_010..> 19-Sep-2018 14:44       4783884
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_011..> 19-Sep-2018 14:45       4786134
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_012..> 19-Sep-2018 14:46       4785707
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_013..> 19-Sep-2018 14:46       4787083
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_014..> 19-Sep-2018 14:46       4788406
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_015..> 19-Sep-2018 14:48       4789140
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_016..> 19-Sep-2018 14:48       4790468
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_017..> 19-Sep-2018 14:48       4790410
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_018..> 19-Sep-2018 14:48       4790968
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_019..> 19-Sep-2018 14:48       4790091
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_020..> 19-Sep-2018 14:50       4785856
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_021..> 19-Sep-2018 14:50       4782224
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_022..> 19-Sep-2018 14:50       4777995
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_023..> 19-Sep-2018 14:50       4771458
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_024..> 19-Sep-2018 14:50       4767141
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_025..> 19-Sep-2018 14:51       4764747
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_026..> 19-Sep-2018 14:51       4763269
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_027..> 19-Sep-2018 14:51       4763767
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_028..> 19-Sep-2018 14:51       4764795
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_029..> 19-Sep-2018 14:51       4765451
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_030..> 19-Sep-2018 14:51       4767786
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_031..> 19-Sep-2018 14:52       4769690
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_032..> 19-Sep-2018 14:53       4769960
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_033..> 19-Sep-2018 14:53       4771690
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_034..> 19-Sep-2018 14:53       4773892
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_035..> 19-Sep-2018 14:55       4774696
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_036..> 19-Sep-2018 14:55       4777526
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_037..> 19-Sep-2018 14:55       4778544
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_038..> 19-Sep-2018 14:55       4779619
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_039..> 19-Sep-2018 14:55       4781097
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_040..> 19-Sep-2018 14:57       4782757
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_041..> 19-Sep-2018 14:57       4783121
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_042..> 19-Sep-2018 14:57       4783309
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_043..> 19-Sep-2018 14:57       4781480
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_044..> 19-Sep-2018 14:57       4779065
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_045..> 19-Sep-2018 14:59       4774627
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_046..> 19-Sep-2018 14:59       4769081
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_047..> 19-Sep-2018 14:59       4765903
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_048..> 19-Sep-2018 14:59       4762660
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_049..> 19-Sep-2018 14:59       4759455
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_050..> 19-Sep-2018 14:59       4758636
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_051..> 19-Sep-2018 14:59       4758532
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_052..> 19-Sep-2018 14:59       4759853
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_053..> 19-Sep-2018 15:03       4761323
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_054..> 19-Sep-2018 15:03       4763685
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_055..> 19-Sep-2018 15:03       4766015
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_056..> 19-Sep-2018 15:03       4769311
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_057..> 19-Sep-2018 15:03       4771114
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_058..> 19-Sep-2018 15:08       4773751
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_059..> 19-Sep-2018 15:08       4774871
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_060..> 19-Sep-2018 15:08       4776072
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_061..> 19-Sep-2018 15:08       4776325
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_062..> 19-Sep-2018 15:08       4777812
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_063..> 19-Sep-2018 15:08       4779294
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_064..> 19-Sep-2018 15:08       4778738
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_065..> 19-Sep-2018 15:08       4779758
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_066..> 19-Sep-2018 15:08       4780143
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_067..> 19-Sep-2018 15:08       4778920
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_068..> 19-Sep-2018 15:08       4776676
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_069..> 19-Sep-2018 15:08       4773424
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_070..> 19-Sep-2018 15:08       4768573
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_071..> 19-Sep-2018 15:08       4764583
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_072..> 19-Sep-2018 15:08       4761316
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_073..> 19-Sep-2018 15:08       4759634
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_074..> 19-Sep-2018 15:08       4759222
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_075..> 19-Sep-2018 15:08       4757082
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_076..> 19-Sep-2018 15:08       4758495
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_077..> 19-Sep-2018 15:08       4759678
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_078..> 19-Sep-2018 15:08       4760010
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_081..> 19-Sep-2018 15:10       4765582
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_084..> 19-Sep-2018 15:10       4769584
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_087..> 19-Sep-2018 15:10       4773112
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_090..> 19-Sep-2018 15:10       4776755
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_093..> 19-Sep-2018 15:10       4771346
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_096..> 19-Sep-2018 15:10       4761155
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_099..> 19-Sep-2018 15:10       4759795
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_102..> 19-Sep-2018 15:11       4768368
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_105..> 19-Sep-2018 15:11       4774830
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_108..> 19-Sep-2018 15:13       4781431
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_111..> 19-Sep-2018 15:13       4789187
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_114..> 19-Sep-2018 15:13       4793503
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_117..> 19-Sep-2018 15:15       4787337
ICON_EU_soil_level_elements_W_SO_2018091912_120..> 19-Sep-2018 15:15       4776332