Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/clcm/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       833192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       818336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       819429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       817044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       819807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       839443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       863638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       902550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       956926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       999544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1025821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1046439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1058000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       1060795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1055362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1036417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       1008565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       976611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       942588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       919120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       903610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       889292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       881870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       870295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       857760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       848185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       842024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       845003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       845422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       848971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       864287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       897168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       925170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       945947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       970821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       991455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       1011474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1021432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1024379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1020233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1010824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       993319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       972805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       954804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       946038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       932765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       917583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       902090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       887233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       878719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       872251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       866258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       856823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       850564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       854953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       870453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       893919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       925196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       955400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       978419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       995739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1004425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1003415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       993019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       973495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       949929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       934308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       916031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       900339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       887379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       878582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       869376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       862724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       856108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       851306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       850508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       852367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:26       859544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       871655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:27       967685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28       1048813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       1032276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       931708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       869255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       838694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       819412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       803619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       907961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1002257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1012766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       956278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       916787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       904250