Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/h_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39        13107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40        13150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40        13126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41        13036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42        12969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42        12956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43        12960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43        12986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44        12907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45        12835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45        12781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46        12746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46        12731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47        12646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48        12631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48        12594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49        12549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50        12535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50        12567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51        12507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51        12480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52        12507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53        12482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53        12477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54        12495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54        12474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55        12441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56        12438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56        12345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57        12285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57        12264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58        12247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59        12204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59        12149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00        12108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01        12022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01        12046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02        11930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02        11888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03        11902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03        11885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04        11872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05        11815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05        11818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06        11848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07        11756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07        11840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08        11732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08        11766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09        11785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09        11710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10        11697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11        11702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11        11637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12        11648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12        11610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13        11541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14        11561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14        11509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15        11472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16        11446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16        11379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17        11407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17        11398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18        11309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19        11298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19        11295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20        11259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20        11257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21        11250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21        11266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22        11158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23        11208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23        11150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24        11168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24        11120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25        11162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:26        11112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28        11120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:27        11035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28        10909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29        10839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32        10758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33        10488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34        10419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34        10399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35        10392