Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/ps/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       1028907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1027506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1030012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       1030686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1029837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1029195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1029356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1029255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       1030092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1030285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1030461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1029821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1029401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       1029742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1028689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1028124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       1029122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1028353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1028851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1031245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1031526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1031879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1033215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       1034020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1035830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1036430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1035758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1036145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1034532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1034958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1035860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       1035272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1034530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1032807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1032454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1030995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       1030456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1029138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1027384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1027181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1026887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       1026304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1026080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1025794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1026361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1027593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1027901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1028694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1027589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1028625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1029082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1028298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1027284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1027197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1024753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1023167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       1021235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1019935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1017342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       1017083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1014617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1013612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1011710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1009918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       1009237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1007464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1007152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1006051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1007000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1006928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1008330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       1008369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1008785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1009711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1009506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1010492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       1010911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       1012047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28       1013393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:27       1014320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1015330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       1015767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       1016561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1020404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1021775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1022235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1021100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1016975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1014300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1011894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1012741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1015744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       1020385