Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/t_g/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:39       1379612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:40       1372408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:40       1367114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:41       1373877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:42       1394397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:42       1415690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:43       1239717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:43       1256955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:44       1277627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:44       1286923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:45       1294380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:46       1286297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:46       1282629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:47       1265353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:48       1252543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:48       1423902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:49       1397429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:50       1373181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:50       1360555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:51       1360921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:52       1367828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:52       1369984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:53       1371606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:53       1370573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:54       1368505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:55       1362190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:55       1360587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:56       1365801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:57       1385248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:57       1404931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:57       1426785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:59       1250500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00       1271754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00       1279555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00       1287210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:01       1282227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:01       1278295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:02       1264005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:03       1251675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:03       1422630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:04       1394598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:04       1369107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:05       1355263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:06       1356112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:06       1361427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:07       1363921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:07       1366226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:08       1367638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:09       1368330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:09       1362251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:10       1360243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:11       1367008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:11       1385638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:12       1403723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:12       1428552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:13       1253404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:14       1275103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15       1284100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15       1291473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15       1287024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:16       1282736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:17       1268232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:17       1255498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:19       1424013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:19       1394440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:19       1367679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:20       1356508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:20       1359473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:21       1365264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:22       1368618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:22       1370548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:23       1371490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:23       1371084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:24       1365508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:25       1360874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:25       1367337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:26       1386275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:26       1406716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:27       1230458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29       1284269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29       1280153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29       1424282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29       1356766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:30       1364503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:31       1364295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:31       1368179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:32       1229808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:32       1285291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:33       1280738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:34       1228487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:34       1363247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:35       1364582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:36       1365617