Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/t_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:39       670268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       664967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       663784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:41       667996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       673933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       683456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       699154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       713039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:44       726866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:45       733837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:45       739270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       735102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       732378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:47       720108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:47       710585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:48       694633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       683713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       671231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       664363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       661942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:51       662836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:51       662955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:52       664024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       663485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       662776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:54       659527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       659678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       658634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       667206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       678967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:57       692623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       706071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       719312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:59       725379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:00       731379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:00       727937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       725661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       713689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:02       703482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:02       688064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:03       678394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       666102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       659000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:05       656544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       658011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       659128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       660168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       660852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:08       660529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       659192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       656240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       657659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       665634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:11       675862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       690525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       703716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       717166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       724188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:14       730243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       726651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       723586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:16       712780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:17       703341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:17       688769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       679386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       666782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       661579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       659982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:20       660556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:21       661434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:21       663038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       663808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       663363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:23       660570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:23       657244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:24       658642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       664025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       677579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       693035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       727661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       727324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:28       691234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       663827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       665162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       667179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       658673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       693416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       727116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:32       726444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:33       691763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:33       664950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       666173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       667072