Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/tcm/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       481652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       792023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       593401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       513723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       454775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       559726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       565468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       479869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       569840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       564615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       559566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       467120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       551337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       545607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       448640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       524932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       514432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       500519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       681481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       671159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       902793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1038095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       905165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       786144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       912569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       403491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       500933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       431702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       457181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       565527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       481057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       484013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       484069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       399411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       566253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       561916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       558076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       464665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       545228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       534126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       522885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       708445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       811599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       802052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       922305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1206882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       923572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       923075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       922562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       689439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       595666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       517773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       545179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       476480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       488804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       489597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       580864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       486223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       479959
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       563255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       559461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       465000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       543995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       444538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       618564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       513016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       697599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       923109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       919226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1055811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1206144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       1207221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       924848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       805121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       815754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       616162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       547616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       566608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:27       574776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:27       571427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       553319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       529573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       592077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       685657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       927188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       615734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       570670
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       567745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       466743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       625419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       691305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1057248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       800322