Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/td_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       1267669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1265134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1262720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       1258047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1254351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1253190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1252999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1258347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       1263700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1269520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1274140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1279976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1282426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       1284450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1282864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1283041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       1283503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1280740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1275225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1271503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1270001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1268653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1266856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       1265577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1263076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1259094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1255339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1250567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1248589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1246368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1243470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       1245549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1251059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1257948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1262476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1268601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       1270949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1273869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1272223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1272255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1270867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       1267716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1264273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1258524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1258647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1258658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1258486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1257364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1255800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1252440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1249710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1245412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1241934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1240767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1241685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1245966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       1251133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1258654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1263848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       1270453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1274778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1279976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1280631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1279608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       1277949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1274671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1270189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1264089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1262401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1259637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1257304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       1255442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1251964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1248951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1246960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1242272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       1237274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:26       1234396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28       1234386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1252232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1270914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       1274764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       1268007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1254441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1251043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1242102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1244560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1264733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       1286057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1290362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1283528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1269126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       1263452