Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/tmin_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       1272449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1269955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1267184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       1266046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1265639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1264134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1263436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1262663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       1261183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1261506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1261092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1259195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1259011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       1304265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1299028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1289627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       1283243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1274865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1271739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1271349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1269575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1268213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       1266672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       1264789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1262462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1261459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1259015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1257162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1256312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1255558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       1254893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       1253627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1252686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1251577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1251789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1251379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       1250251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1300004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1294184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1287522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       1280096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       1272209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1267635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1269083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1266644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1264069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1262061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1261071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1261017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1262409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1260565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1260553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1259705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1259511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1258527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1253522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       1252835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1252103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1251783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       1251238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1250549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1305842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1299583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1294271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       1287730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1281836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1278400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1275642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1271575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1268827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1266301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       1264613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1263645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1262664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1261090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1260107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       1259348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:26       1258335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28       1257505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:28       1245883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1246186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       1300557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       1286871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1270159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1265803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1264102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1261424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1259077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1258149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1315336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1299528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1277293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       1270709