Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/tqr/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:39       164526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       172504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       149545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:41       156758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       161158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       165376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       168531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       171028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:44       172522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:45       175934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:45       178386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       181090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       218007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:47       181181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:48       177981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:48       173391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       170553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       171485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       171987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       174651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:51       177798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:52       182017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:52       186772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       194581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       200940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:54       204887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       209306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       216486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       222177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       223663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:57       219845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       215080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       211581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:59       209603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:59       174675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:00       175841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       210951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       175080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:02       172617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:02       169100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:03       167750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       166466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       135855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:05       160621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       189050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       158733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       157559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       158648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:08       160015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       134707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       137939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       171485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       174362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:11       176762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       210136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       209638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       210746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       212123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:14       178707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       180379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       180006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:16       179236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:17       177880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:17       119871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       177748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       211130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       175388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       174650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:20       174121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:20       177983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:21       181933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       186089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       190948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:23       192658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:24       227905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:24       227067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       192636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       227778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       225110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       221271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:29       177231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:28       162605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       188467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       191483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       188628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       165641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       204013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       201622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:32       229049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:33       183216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:33       200169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       202886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       214078