Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/tqs/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:39       323831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       335649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:40       346184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:41       295169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       298725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:42       299366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       301698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:43       308281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:44       321633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:44       398706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:45       350293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       367423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:46       377726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:47       382940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:48       452818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:48       380152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       374783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:49       436986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       363090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:50       357475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:51       415216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:52       409463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:52       341923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       341750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:53       343365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:54       348305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       352315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:55       358680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       364312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:56       367135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:57       366436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       367648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:58       369536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:59       372938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 02:59       379481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:00       326541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       398646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:01       336258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:02       333848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:03       328043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:03       321500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       313619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:04       304950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:05       296517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       346128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:06       341654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       337727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:07       336905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:08       337652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       341997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:09       346806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       350752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:10       295975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:11       359018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       363346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:12       368127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       371846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:13       317560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:14       386453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       329205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:15       332467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:16       334012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:16       333764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:17       331020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       387355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:18       317221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       371627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:19       303636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:20       299392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:20       299785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:21       301255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       362353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:22       306900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:23       365895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:24       363667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:24       302978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       299756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:25       296731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       350905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:26       300172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       311558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:28       301665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       347086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       276191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:30       259771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       260046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       261133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:31       323993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:32       331479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:32       332061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:33       370725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       303153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 03:34       310702