Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/w_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:39        20168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:40        20257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:40        20280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:41        20227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:42        20259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:42        20224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:43        20223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:44        20111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:44        20011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:45        19940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:45        19839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:46        19796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:46        19640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:47        19454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:48        19399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:48        19324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:49        19257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:50        19169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:50        19139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:51        19125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:51        19092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:52        19092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:53        19072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:53        19144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:54        19056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:55        19131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:55        18966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:56        19051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:57        18936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:57        18922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:58        18839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 02:59        18831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00        18722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00        18667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:00        18577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:01        18480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:01        18447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:02        18379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:03        18320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:03        18262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:04        18236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:04        18272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:05        18166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:06        18153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:06        18187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:07        18161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:07        18255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:08        18195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:09        18162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:09        18134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:10        18130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:11        18109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:11        18142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:12        18066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:12        17966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:13        17941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:14        17826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15        17747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15        17783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:15        17622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:16        17618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:17        17503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:17        17396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:18        17388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:19        17362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:19        17354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:20        17343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:20        17369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:21        17306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:22        17366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:22        17322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:23        17369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:23        17354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:24        17422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:24        17338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:25        17290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:26        17272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:26        17255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:27        17182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29        16879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29        16668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29        16440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:29        16357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:30        16314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:31        16333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:31        16235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:32        16036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:32        15894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:33        15599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:34        15526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:34        15390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:35        15419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 03:36        15404