Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/00/z0/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:39       1015557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1016531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:40       1018730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:41       1020164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1020890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:42       1021154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1021037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:43       1021130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:44       1021134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1021899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:45       1021793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1021345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:46       1020613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:47       1020390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1019846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:48       1019448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:49       1018571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1018416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:50       1019120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1018399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:51       1018324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1018439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:52       1019396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:53       1019141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1020400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:54       1020549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:55       1020876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1019933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:56       1020006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1019651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:57       1019025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:58       1019452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1018904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 02:59       1018937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1018269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:00       1017328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:01       1016828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1016501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:02       1017411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1016274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:03       1016128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:04       1016413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1016709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:05       1017123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1017120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:06       1017038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:07       1016389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1017040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:08       1017383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1017733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:09       1017555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:10       1018241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1018596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:11       1018744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1018906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:12       1017511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:13       1017018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1016753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:14       1017303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:15       1016596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1016007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:16       1015381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1015365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:17       1015426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       1015300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:18       1015706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:19       1015579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1014512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:20       1013822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1013843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:21       1013721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:22       1013609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:23       1012900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1013006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1013180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:24       1013517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:25       1013121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:26       1013391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1013666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1014100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1013725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:29       1015428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:32       1017240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1017731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1016932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1016426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1015736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1015318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1015314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:33       1015763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1015027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:34       1015496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 03:35       1015118