Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/03/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1346257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1184547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1343526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1341777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1320794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1271382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1349845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1332531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1315617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1358171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1343861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1339322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1331845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1271258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1348797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1347702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:39       1320067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1382014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1184517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1343624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1336639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1354222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1272071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1349225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1377490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1331072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1213973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1343915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1335255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1376479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1271056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1347662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1214511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1347584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1237573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1184488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1343904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1336816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1212987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1271929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1348045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1240665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:40       1364209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1251693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1344456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1341340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1230482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1271965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1347242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1257280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1380481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1264824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1184496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1343791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1345940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1242470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1272052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1346878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1271149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1211110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1265898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1344078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1352321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1248713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1271795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1346783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1272828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:41       1220069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1267165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1343421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1359197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1251308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1272024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1346101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1275020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1225151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1257125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1344180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1364488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1245659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1271706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1346329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1264136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1226801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1249947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1344351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1368767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1239659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1271830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1346858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1257503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1224538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1230312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1184556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1344170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1372403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1228612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1272028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1346958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1236544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:42       1218979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1215106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1184526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1344014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1373477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1215041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1272191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1348337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1220012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:43       1211901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1192791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1343746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1373486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1197514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1271920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1348038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1195186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1386505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1358540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1184506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1343835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1372498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1361097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1271789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1347902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1357603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1373141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1346829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1344320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1369027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1344506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1271297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1348283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1342181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:44       1360138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1343903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1184509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1344724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1365117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1333160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1271771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1349231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1336417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1348436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1345245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1184521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1344286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1361253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1328119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1271822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1348500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1335029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:45       1338928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1347135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1344324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1357139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1325236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1271241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1348252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1336179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1332120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1346391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1344548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1353543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1324448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1271976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1348721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1334399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1327837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1346872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1184553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1344306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1350324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1322379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1271321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1348470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1334103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1324484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1345309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1184557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1345720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1348899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1322751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1273729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1349298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1332237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:46       1323451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1342964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1184472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1345731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1346420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1318543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1273546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1348918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1328511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1320432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1339634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1184487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1346029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1343610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1316915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1272801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1348638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1324890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1317224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1341912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1184554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1345968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1341507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1316658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1272799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1347998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1328900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1315181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1355886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1184533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1346544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1338619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1329138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1272562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1347200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1346546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:47       1318940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1191906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1346513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1336090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1349151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1273344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1346710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1189565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1328251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1209161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1345841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1334924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1188971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1273147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1347096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1211054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:48       1342829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1233318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1184554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1335516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1211013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1272818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1239002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1360498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1248103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1184533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1338518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1229168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1273591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1345827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1254624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1376971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1261465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1343303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1242187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1272631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1345772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1268276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1209438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1215633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1184567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1371081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1215019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1272957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1346733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1221728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:49       1212727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1339726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1346878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1355700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1319455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1273087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1347427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1328390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1327835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1340077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1346971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1337412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1315025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1275136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1346198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1328101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 05:51       1310711