Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/03/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        7854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        6625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        74817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        25667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        6744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        94222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        50435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        8340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        7928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        6600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        74786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        25603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        6776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        94200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        50342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:36        8349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        7942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        6626
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        74928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        25521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        6799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        94213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        50310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        8325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        7594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        6557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        74889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        25412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        6813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        94207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        50020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:37        8342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        7367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        6566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        74917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        25382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        6815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        94202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        49910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        8343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        7116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        6516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        74911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        25302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        6751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        94237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        49756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:39        8328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        7018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        74866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        25260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        94220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        49699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        8382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        74924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        25212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        94204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        49524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        8346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        74888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        25049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        6729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        94202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        49582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:40        8340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        74891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        25045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        94203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        49383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        8297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        74939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        24925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        94187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        49254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        8304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        74995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        24821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        6754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        94187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        49147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:41        8310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        75004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        24701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        94210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        49072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        8286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        75015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        24495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        94209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        48942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        8228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        74928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        24475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        94233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        48795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        8214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        74967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        24384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        6490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        94247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        48718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:42        8184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        6631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        6034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        74924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        24223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        6479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        94238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        48643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        8191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        6980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        5992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        74920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        24173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        6456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        94236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        48505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        8142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        7048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        5997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        74954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        24065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        94230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        48429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:44        8156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        7056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        74987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        23951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        94244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        48289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        8124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        7144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        74955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        23762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        94234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        48243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        8147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        7171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        74967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        23751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        94221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        48217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        8149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        7281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        75019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        23629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        6540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        94216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        48181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:45        8131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        7392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        75046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        23547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        94229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        48043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        8143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        7377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        75016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        23434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        94237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        47987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        8135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        7295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        74961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        23396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        6617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        94239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        47856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:46        8140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        7199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        74922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        23247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        94266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        47825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        8164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        7019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        74961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        23189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        94262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        47697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        8104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        74963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        23105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        6560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        94267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        47679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:47        8118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        75022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        22979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        94233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        47577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        8104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        75056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        22889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        94237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        47536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        8099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        5712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        75104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        22333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        94169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        47191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        7879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        7516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        75057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        21745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        6318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        94225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        46734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:48        7871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        7370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        6718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        74943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        21310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        6349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        94222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        46492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 13-Jun-2024 05:51        7816