Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/clcm/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:39       852946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:40       870849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:40       911501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       956429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       989356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       1014579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       1027533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       1022718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       1008330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       976303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       929631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       877957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       834125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:47       801647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48       786432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48       785796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       793295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       789932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:50       781489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       778466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       781732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       778061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       771587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       760816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       752410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:54       771683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:55       816138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       861452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       895764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       918857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       936216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       944179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       933095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:59       900724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       858688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       831909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       807860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       792325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:02       785497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       776018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       768044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       765004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       764052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:05       760775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       768889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       769138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:07       766512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:07       769252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08       778745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09       812909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10       848995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10       889345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       931305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       957260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:12       980616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       987891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       986267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       966370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:14       942669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       921766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       903324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       896271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       897833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       895223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       891448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       887440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:19       881277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       879537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       878096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:21       878067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       875012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       872087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       874395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       891958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       923703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       951327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       974948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       986548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:26       988351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       963016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       921469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       887723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       873267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:29       881833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       899552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       975471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       1019297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       1007810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       969541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       938669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       914946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       893630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:34       905021