Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/clct/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:39       1084275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:40       1090691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       1112219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       1122012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       1115014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       1105854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       1094464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       1084346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       1072698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       1057992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       1045229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       1030644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       1017394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:47       1014760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48       1012586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48       1016721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       1017468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       1018460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:50       1013797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       1008890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       1006576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       1001850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       997647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       988236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       991812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:54       1009839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:55       1026755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       1037949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       1036332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       1038634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       1043057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       1041820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       1037506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:59       1031565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       1018095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       1010062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       1009109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       1006336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:02       1004192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       1006446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       1010248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       1016423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       1013621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:05       1011642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       1008244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       1006590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:07       992647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08       976576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08       979631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09       990179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09       1010963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10       1023202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       1031805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       1034609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:12       1040436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       1045077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       1042502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       1036820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:14       1022162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       1002291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       992126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:16       991325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       991935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       987360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       983980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       990866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:19       990790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       996448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       1013522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:21       1024824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       1034835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       1044032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       1053090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       1069519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       1091222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       1098995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       1099941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       1089161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:26       1079593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       1057386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       1023369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       1013545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       1006884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:29       1005840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       1050843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       1125464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       1121173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       1102371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       1086952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       1067199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       1046417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       1035294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:34       1075407