Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/hzerocl/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:39       1028725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       1030225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       1035279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:41       1041338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       1044824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       1049817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       1052158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       1054093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:44       1055618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       1052502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       1049754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       1047305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       1046490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:47       1044846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:48       1044283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:48       1043782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:49       1043856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:49       1043200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       1040843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       1041188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:51       1042372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:52       1042562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:52       1042119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       1045327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       1045805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:54       1046210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       1048958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       1052963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:56       1056502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:57       1060591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:57       1062399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:58       1062667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:58       1063760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:59       1060865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       1058034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       1054993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:01       1054094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:01       1051499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:02       1050931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       1050883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       1049921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       1050704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       1048616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:05       1048213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       1049528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       1048105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:07       1047539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:08       1048239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:08       1048351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:09       1050531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:09       1049420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       1050760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       1051654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1052592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:12       1053488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:12       1053166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1051872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1050812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:14       1047888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:15       1044027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:16       1042909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:17       1039947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:17       1039248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       1040445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       1039686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       1038776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       1038548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       1037935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:20       1036970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:20       1038088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:21       1037608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:22       1037882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:22       1037982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       1040203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       1042602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:24       1046921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       1050839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       1054924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:26       1058845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       1058938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       1056586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       1049421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       1043690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       1040423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       1042256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:30       1051741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:30       1061044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:31       1061952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:32       1053841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:32       1046283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:33       1039364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       1034596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       1034318