Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/mh/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       579995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       706783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       792059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       825210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       837437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       842623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       842802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       841891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       843613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       808051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       737993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       667519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       602686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       513283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       452892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       370406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       309063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       281415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       280500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       292181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       309518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       330790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       389276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       510306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       629713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       738010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       795064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       828181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       839726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       843481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       845553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       847662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       847049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       816615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       735839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       662575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       592400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       510469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       445859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       360622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       307014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       280130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       285518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       295326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       303654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       299780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       356482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       488746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       624528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       736468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       793823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       816955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       829029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       834590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       835024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       838393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       839191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       815694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       741147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       644727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       565503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       513653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       451366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       368093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       312540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       279512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       275195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       280948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       275256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       296492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       359046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       499543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       616488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       726092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       797144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       823065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       831669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       838692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       844901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       830179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       562023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       377359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       279519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       314054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       583281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       777929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       812597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       817755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       536551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       370519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       272986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       317279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       570763