Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/pmsl/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:39       1053036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       1048957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       1051429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:41       1059465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       1064691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       1074632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       1076320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       1078630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:44       1076574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:44       1073016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:45       1067884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       1063407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       1059938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       1060567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       1063404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:48       1063874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:49       1064725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:49       1064613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:50       1064415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:51       1060935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:51       1058539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       1054278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       1292623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:53       1290625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:53       1291905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:54       1294530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:55       1297553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:55       1304249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:56       1308618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:56       1312844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:57       1317078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       1316376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       1314265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       1307390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       1301000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:00       1294985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       1288475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       1284432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:02       1279907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:03       1281380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:03       1279793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:04       1278391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:04       1272443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:05       1264726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:06       1260888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1254897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1251603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1242521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:08       1245268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       1246460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       1255130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       1262141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       1266366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:11       1272092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       1274094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       1276348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       1274289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       1268847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:14       1261579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       1258338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:16       1252289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:16       1250462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       1250224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       1249850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1249920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1248863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:19       1248116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:19       1247572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1247611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1246646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1243258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:22       1242701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1247298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1255158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1264984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:24       1274356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       1286564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       1297935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       1301379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       1297963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:27       1284450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1287182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1283607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       1269976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       1264257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       1278025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       1066777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:31       1285090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       1263830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       1257064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:33       1251676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:34       1235903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:34       1230196