Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/ps/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39       1017936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1016909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1017054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       1017420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       1015918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1015798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1013961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1013975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44       1010925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1009620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1009341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1010944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1012157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47       1011813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1013408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1014317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1015025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1017217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1017576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1019160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1020600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52       1021158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1021566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1022203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1022862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1022782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1022820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1022134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56       1021464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1020340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1019268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1018149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1016624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       1015844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1015531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1014916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1015438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1016337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02       1017331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1017486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1018329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       1017308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       1017995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1018791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1020146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1021645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       1020846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1020826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1020991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1020717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1019890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10       1019222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1018473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1016730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1016348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1016230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13       1015411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14       1014919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1015406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1014381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1015030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1015593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1017168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1018758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18       1019792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1021209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1022287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1024595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1025515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1026631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1026305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1026111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1025900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1025496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1024098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1023924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1021804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1019857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1017557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1012759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       1011130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1010071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1010630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29       1013250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1014322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1009957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1006072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1001777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1000878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1001171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       1004585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1006812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1006624