Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/qv_s/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39       1454614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1461936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1467531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       1471177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1291468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1292935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1293488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1289796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44       1285235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1279625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1274037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1262407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1250893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47       1242074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1238944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1420863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1419482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1416614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1414440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1414425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1417548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52       1421855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1429781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1439336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1450201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1458833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1464450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1286234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56       1470958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1291299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1291448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1286336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       1281120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       1461136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1270294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1443265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1426704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1417537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02       1414053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1413525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1412464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       1411521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1411880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1411935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1413329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1417655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       1426905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1438062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1449130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1458234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1464614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10       1468788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1473487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1294339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1295605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1291716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13       1287826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14       1283285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1277306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1265156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1249376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1240024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1421391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1420611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18       1420651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1420063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1420204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1419070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1417414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1423607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1433153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1444049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1454749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1464131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1470454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1293749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1299575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1302901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1303914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1288250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       1258486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1244174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1240516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29       1429415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1455842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1296520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1304103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1286046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1258051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1245070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       1425337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1431025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1457874