Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/snow_con/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39         191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40        2675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40        3140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41        3363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42        3687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42        3414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43        3682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43        3726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44        3895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45        3890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45        4020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46        4035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46        4036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47        4005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48        4086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48        4016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49        4050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49        4048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50        4011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50        4026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51        3997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52        4033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53        4050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53        4060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54        4003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54        4062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55        4160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55        4133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56        4055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57        4175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57        4227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58        4161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59        4183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59        4117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00        4169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00        4268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01        4174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01        4239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02        4196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03        4180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03        4219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04        4184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05        4207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05        4284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06        4287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06        4314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07        4235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08        4219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08        4254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09        4363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09        4402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10        4407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11        4460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11        4497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12        4477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12        4534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13        4573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14        4612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15        4634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15        4605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16        4669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16        4706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17        4751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17        4771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18        4516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19        4538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19        4561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20        4557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20        4567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21        4517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21        4568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22        4656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23        4837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23        4971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24        5048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24        5118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25        5162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25        5309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26        5520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27        6064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27        7072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28        8367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28        10146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29        12445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30        15507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30        18066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31        19575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31        20499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32        21020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33        21149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33        21244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34        21369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34        21826