Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/t_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39       1300517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1307635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1318993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       1326769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1335440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1336008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1338902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1334487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44       1331015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1323108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1314985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1303833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1298280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47       1297917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1300218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1299926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1297095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1294900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1291790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1287676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1280977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52       1274550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1273764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1280196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1290290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1298450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1313594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1323467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56       1335153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1335423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1338965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1334017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1331531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       1323117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1312973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1301465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1295662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1294364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02       1295163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1293996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1292142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       1290354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1288627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1286176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1279760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1273777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       1272957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1277446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1290511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1301134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1315073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10       1322129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1331309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1331315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1336039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1330519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13       1327238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14       1318223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1309638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1299437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1295643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1293525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1293537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1293764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18       1292140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1290649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1290005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1286857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1282533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1278265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1279868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1286949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1296449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1306606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1319632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1327051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1335822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1334787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1336665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       1320221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       1298837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1291861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1289695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29       1280090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1298798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1332441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1346355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1331387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1312003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1300560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       1297968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1283285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1302387