Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/t_g/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39       1240741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1259069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       1279774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       1288406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1294933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       1288585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1284456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       1268504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44       1254567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1426359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       1399669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1374379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       1360732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47       1361883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1368132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       1370396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1372232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       1370482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       1369299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1363360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       1359415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52       1366819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1385470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       1407133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1427952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       1252238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1273432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       1281051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56       1290001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1283406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       1279310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1264063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       1251876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       1422194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1395050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       1370075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1356501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       1356990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02       1362020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1365395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       1367574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       1368078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1367556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       1361871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       1360602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       1366338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       1385367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1405204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       1429741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1254453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       1276020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10       1284801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1292215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       1287462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1281820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       1462775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13       1449376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14       1423045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1393119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       1367006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1355941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       1358370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1364925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       1367229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18       1368819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1368314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       1367998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1363570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       1359635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1368170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       1388369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       1406616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1429099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       1252044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1275059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       1284712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1291469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       1283899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1279993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       1423906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       1356801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1362640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       1362952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29       1368246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1231431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       1285285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1282306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       1427880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1364790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       1367721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       1368539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1367445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       1231005