Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/t_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:39       691309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       704741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       718313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:41       724570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       729985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       726631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       723944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       712777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:44       703667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       689706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       680992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       669696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       663547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:47       661230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:47       662619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:48       663277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:49       663832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:49       664415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       664978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       662540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:51       659517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:52       657323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:52       664193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       676793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       691918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:54       704580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       719734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       725586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:56       732073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:56       728257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:57       725658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:58       714060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:58       705389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:59       689983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       679694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       668523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:01       664043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:01       663083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:02       664008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       664413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       665330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       664543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       663741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:05       660585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       657625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       655956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:07       663727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:08       675971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:08       690634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:09       703207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:09       717361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       722524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       728668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       723861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       722243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       711050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       703414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       689299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:14       679147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:14       667176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:16       662574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:16       659939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:16       660319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       661596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       661620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       661483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       661189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       659223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:20       656217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:21       655961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:21       663035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:22       674019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       688307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       701655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       715785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:24       722042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       728503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       724066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:26       723390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       690881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       662348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       661222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       661936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       656361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       689110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:30       724601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:30       726139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:31       692431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:32       664178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:32       662468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:33       665417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       656487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       690562