Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1215896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1184511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1343856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1335672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1194521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1271574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1347995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1216825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1348495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1236156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1184493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1343793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1337023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1213053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1271784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1347703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1239497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:40       1365087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1255091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1184515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1344135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1340958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1231962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1271867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1347373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1261475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1381794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1263108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1184529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1344014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1346408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1244216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1272458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1346948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1269874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:41       1212833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1270851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1184543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1343887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1352728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1251538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1272167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1346612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1278152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:42       1221947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1264722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1184562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1344171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1358935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1251572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1272500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1346202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1272829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1226989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1262379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1184526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1344193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1365329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1248377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1272259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1346419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1269565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:43       1227999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1247865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1344276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1370668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1240875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1272498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1346940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1255727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1226094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1234642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1184545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1344567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1372950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1230766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1272027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1347605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1241442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:44       1220534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1213242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1184576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1344330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1375460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1216216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1271483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1348544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1218511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1213109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1195914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1184535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1343772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1374884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1198445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1272312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1348190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1198755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:45       1388319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1358732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1184550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1344131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1372851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1362513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1272042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1348647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1357359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:46       1375129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1347739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1344192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1370025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1347021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1271878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1348372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1344361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1361573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1343817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1344167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1366262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1334622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1271610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1349023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1336556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:47       1349997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1346514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1184545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1344034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1361733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1329352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1271056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1348752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1337363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1340271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1347040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1184530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1344167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1357965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1327058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1271449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1348823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:48       1336439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1333835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1347735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1184559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1344089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1354563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1325034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1271135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1348193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1336762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:49       1329223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1347700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1344225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1351425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1323925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1271800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1348273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1335160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1326095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1346859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1346205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1350099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1323508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1273634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1349251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1334441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:50       1323315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1343363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1184513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1345978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1347374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1320160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1273452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1348817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1328917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:51       1321352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1341128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1345698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1345087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1318358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1273225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1348872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1326864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1317832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1341880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1346159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1342161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1317730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1272693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1348324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1328824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:52       1316059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1358285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1184463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1346460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1339620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1330991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1272669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1348389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1350045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1319952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1192396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1184494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1346025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1337467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1349836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1272762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1347603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1188612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:53       1329647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1211787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1184535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1346135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1334987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1190406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1272523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1347026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1214810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1345015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1232523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1345843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1335452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1212108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1273525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1347411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1237777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:54       1361920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1251201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1184578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1346303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1339368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1230803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1272669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1346287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1258944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:55       1378046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1259421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1346478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1344094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1242070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1273453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1346243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1266678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1210804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1266506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1346875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1349958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1249661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1272984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1346327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:56       1276777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1220292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1261015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1184542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1346636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1356329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1250476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1272892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1346304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1269961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:57       1226427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1258586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1184558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1346246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1362155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1246893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1272861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1346564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1268803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1227920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1245327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1346515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1366859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1239460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1272971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1346515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1254548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:58       1225382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1233480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1184507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1346692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1370144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1229731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1273707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1346858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1241656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1220386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1212563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1346851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1372478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1215733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1273740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1347098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1220098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 08:59       1213881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1195643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1346528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1371980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1199102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1274031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1347414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1199975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:00       1385872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1356071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1184567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1346519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1370869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1361998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1273624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1347599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1358197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1372170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1345580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1346134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1368340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1344408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1273808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1347825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1343023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:01       1358848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1338358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1346091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1364273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1331527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1273708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1347729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1332889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1346413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1339104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:02       1345677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1360008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1323595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1273539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1348091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1330744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1336329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1339385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1184565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1346779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1356141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1320178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1273727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1347704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1328597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:03       1328711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1340764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1184512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1346344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1352053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1319447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1273727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1348193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1330955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1323786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1341879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1184539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1346715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1348255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1318826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1273376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1347679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1329769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:04       1320995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1342155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1184497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1348237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1345373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1318567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1273895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1348071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1330362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1318393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1340438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1184572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1347849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:05       1343057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1317002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1274710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1348242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1327610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1316220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1337573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1184576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1347326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1341000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1315267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1274744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1347774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1323862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:06       1313794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1340111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1184512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1347545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1338961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1315196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1274422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1346906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1327520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1311788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1355152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1184544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1346796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1336452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1328195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1274207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1346434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1346937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:07       1315385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1189201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1184473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1347101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1334115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1347242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1274833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1345967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1369492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:08       1325710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1209440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1184549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1347014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1332336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1189183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1274122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1345476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1212909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1340580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1230741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1184541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1348143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1333028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1212826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1273940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1345157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1237036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:09       1357830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1250519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1184526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1347671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1335893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1231519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1274227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1345120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1259366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1377473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1259496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1184571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1347997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1340577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1245086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1274669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1344567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1269460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:10       1212425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1269275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1184508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1347809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1347676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1251958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1274537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1344594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1278503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1222993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1262552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1348357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1354773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1252043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1274637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1344275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1273351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:11       1228253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1261385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1184553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1347805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1360607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1249435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1274998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1344888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1273486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:12       1229275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1249786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1184511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1348187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1365545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1244195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1275063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1344801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1259293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1227308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1238860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1347371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1370539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1234603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1274350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1345171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1247144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:13       1223302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1217863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1184544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1347402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1371526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1220381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1275039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1345550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:14       1223101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1216611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1198016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1184534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1348226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1372526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1202343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1274903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1345904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1202148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1389122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1359607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1348302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1370611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1366139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1275111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1346375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:15       1361606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1375636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1348576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1184577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1348364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1367625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1348547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1274865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1346671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1346895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1362342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1340425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1184568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1348037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1363818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1335119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1274411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1346565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1335873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:16       1349240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1339751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1184472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1348755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1359109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1326005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1274912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1346563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1331926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:17       1338643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1340064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1184537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1347778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1355214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1321802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1275047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1346816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1330021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1330251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1340709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1184567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1348476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1351156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1319725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1274816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1346499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1330499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:18       1324714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1341212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1184557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1348210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1347720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1319260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1274326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1346447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1330665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1320952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1342222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1349317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1344709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1318690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1275365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1346567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1330798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:19       1318791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1339396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1184574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1348906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1341830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1317062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1275481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1346233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1327197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:20       1316712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1334138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1349146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1339778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1313923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1275491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1345813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1322404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1313720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1335261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1184550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1348784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1338006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1314591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1275271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1345327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1324598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:21       1312134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1348294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1184507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1349289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1334676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1324559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1276074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1345169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1338949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1314403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1186953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1184560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1348513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1332505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1341355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1276162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1344437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1362431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:22       1323829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1206653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1184570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1349218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1331238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1188196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1275420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1344329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1211016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1339536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1231508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1349360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1331924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1213075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1275332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1343969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1238451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:23       1358236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1252134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1184548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1348819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1335973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1232404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1275441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1343535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1259599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1199607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1265167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1184571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1349397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1342337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1245244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1275506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1343299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1272725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:24       1215179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1271425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1184539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1349263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1349228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1252263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1275661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1343331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1279577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:25       1224451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1264656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1184558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1349340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1355918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1253844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1275918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1343499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1275761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1229795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1263452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1184544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1349664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1363398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1251230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1275904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1343661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1274557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:26       1230746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1220998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1184541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1349798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1374841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1222018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1275496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1345330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1225870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1217488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1351970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1184540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1349953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1371814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1353760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1275757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1346198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:27       1351869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1366134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1336815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1184475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1349666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1357881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1321917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1276378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1347349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1328487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:28       1331815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1339277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1349775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1345502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1317201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1276066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1346409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1328361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1317635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1330068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1350198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1335632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1311004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1275872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1345595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1320299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:29       1309900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1207784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1349865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1330408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1191547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1276228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1345042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1215664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1339351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1267103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1350433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1342734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1250176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1276407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1343979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1277260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:30       1217276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1270767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1350720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1363871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1259174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1276270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1344820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1281599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1235373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1224334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1184532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1350986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1377604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1227964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1276286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1345937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:31       1232625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1222367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1359897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1184560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1350639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1375023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1362249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1276210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1347143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1359741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:32       1374561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1348991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1184473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1350637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1362155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1333678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1276070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1347562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1340871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1341086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1349695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1351137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1351658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1328590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1277351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1347537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1339809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:33       1328895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1335348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1184537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1351418
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1343518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1318965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1277974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1346822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1324768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:34       1318952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1215430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1184495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1351276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1337390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1196575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1277041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1346181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1221731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 09:35       1346985